Tatile bizimkinin ikizi ile gidince işler karıştı

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Beraber tatile gitmeye karar verdik programımızı yolds.
com yaptık ama tam gideceğimiz gün bizim kinin akrabasının adamı gelemiyeceğini söyledi kadının bizimle gelmesini keyfine bakmasını söyledi zaten senede bir kere tatile çıkıyorsun ondada yanlızsın gittik tatile bizim kiyle biz takılıyoruz kadın tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyordu anlıyordum ama onu başkasına yar edemezdim baktım azdı başınada vurdu ben fırsatı kaçırmak istemedim ben siktim

Eşim b?n v? b?ldızım birlikt? t?til? gittik.
B?ldızım ??mr?nın k????ı gökh?n işl?rinin y?ğunluğund?n ötürü t?til? g?l?m?di.
Eşinin t?til y???bilm??i için ??mr?yı biziml? birlikt? gönd?rdi.
10 gün ?ür???k t?tilimiz? b?şl?rk?n ?klımın u?und?n d?hi böyl? birş?y g?çmiy?rdu.
??mr? ilk gün üz?rin? giyidiği m?y? il? in?nılm?z ??x?i ?lmuştu.
b?nimd? içimd? i?t?r i?t?m?z kı?ırd?m?l?r ?lm?y? b?şl?dı.
T?tilin ikin?i gününd? ?şimin ?d?t görm??i ikimizid? ?lum?uz ?tkil?di h?l?ki b?ni çıldırtmıştı bu durum.

?kş?ml?rı ?t?lin di?k??und? y?b?n?ı h?tunl?r? t?kılm?y? ç?lıştım ?n??k dil bilm?diğimd?n ötürü hiç bir ??nuç ?ld? ?d?miy?rdum.
?şim v? b?ldızım ??mr? ???t g??? 01 ?lun?? d?y?n?m?yı? uyum?k için ?d?y? çıkıy?rl?rdı.
t?tilimizi 4 ün?ü gününd? ?klım? t?hlik? bir fikir g?ldi.
B?y?nl?rı ?zdır?n bir d?ml?d?n konak escort b?h??diy?rl?rdı v? d?n?m?liydim h?md? b?ldızım üz?rind?.
h?m?n ?nt?ly? m?rk?z? gidi? bir ??x?h??t?n ut?n? ?ıkıl? ?zdırı?ı d?ml? ?ldım.
?kş?m y?rk?n b?ldızımın iç???ğini b?n g?tirdim v? d?ml?yı ??tın ?ldığım ?d?mın t?rif ?ttiği ölçüd? d?ml?ttım.
?v?t ?yun b?şl?mıştı v? b?ldızım m?yv? ?uyunu içiy?rdu.
y?m?kt?n ??nr? ?şim b?n v? b?ldızım ?t?lin ?r?gr?ml?rını izl?m?y? b?şl?dık.

b?nim ?klım ??mr?y? n?l?r ?l???ğınd?ydı.
?r?d? bir ??mr?y? b?kıy?r v? durumunu ?nl?m?y? ç?lışıy?rdum.
2 ???t ??nr? bir iç???k d?h? g?tirdim v? ?n?d? d?ml? k?ydum.
???t ?rtık g??? 12y? g?liy?rdu v? ?şim b?n gidi??m d?m?y? b?şl?dı.
b?ldızm i?? f?lt?şı gibi gçzl?ri v?rdı y?t???k gibi d?ğildi.
h?tt? bir ?r? ?yv?h d?dim b?ldızı ?zdırdık k?rı biz? b?km?z?? ?t?ld? birin? ?iktirir?? k?ndini diy? içimd?n g?çiridm.
???t? 12 buçuk gibi ?şim ?d?mız? çıktı v? uyum?y? gitti.
b?ldızl? b?şb?ş? k?lmıştık.
??mr?nın y?nın? ?turdum v? ??hb?t ?tm?y? b?şl?dık.
??hb?t k?yul?ştıkç? k?yul?ştı.
?m? ??mr?nın in?nın h?r?k?tl?ri d?ğişm?y? b?şl?mıştı.
k?rı ?zmıştı b?lli ?luy?rdu.
k?ndini k?ntr?l ?tm?y? ç?lışıy?rdu ?n??k tut?mıy?rdu.
h?di k?lk?lım v? bir?z yürüy?lim d?dim t?m?m d?di.
izmir escort

??lınd? ??mr? ç?k n?dir?n ?lk?l kull?nır ?m? içm?k i?t?diğini ?öyl?di h?m?n bir?r bir? ?ldım v? ??hil? d?ğru yürüm?y? b?şl?dık ?rtık bir?nınd? v?rdiği r?h?tlıkl? d?h? r?h?t h?r?k?t ?diy?rdu.
?lini ?muzum? k?ydu bir?z öyl? yürüdük v? k?lum? girdi.
göğü?l?ri k?lum? d?ğiy?rdu.
?ürttükç? in?nılm?z z?vk ?lıy?rdum v? ?l?tim k?lkm?y? b?şl?mıştı.
?nund? h?şun? gidiy?rdu biliy?rdum v? b?n? ?muzl?rının ?ğrıdığını g??? klim?d?n ötürü kuluç girdiğini ?öyl?di v? b?n? m???j y??m?mı i?t?diğini ?öyl?diğind? t?m?m d?dim ?l?y bitti bu k?rıyı bugün ?ik???m.
çünkü gün b?yu hiç böyl? bir durumd?n b?h??tm?mişti.
t?m?m d?dim ?tur?lım şu ş?zl?nkt? m???j y??ıyım d?dim ?n??k h?yır d?di b?nim ?d?m? çık?lım ?nişt? ?r?d? m???j y?? d?di.
( ?n?un ?d??ı bizim ?d?nın t?m bir ?lt k?tınd?ydı.
?d?y? girdik üz?rind?ki b?dy çık?rttı üz?rind? ??d??? ?üdy?ni k?lmıştı.
d?dimy? k?rı ?zdı ?rtık n?rm?ld? b?nim y?nımd? mümkünmü bu k?d?r r?h?t d?vr?n?ın.
h?di ?nişt? d?di b?ny?d?n j?n?ın b?b? y?ğı v?r ?nu ?ür v? m???j y?? d?di.
b?ny?d?n b?b? y?ğını ?ldım v? ?ırt ü?tü y?t?n ??mr?nın ?ırtın? dökm?y? b?şl?dım ?üdy?nin k??ç?l?rını ?çtım m???j? b?şl?dım bir?z ü?t? bir?z ?lt? d?rk?n h?fift?n y?nl?rd?n göğü?l?rin? alsancak escort d?kunuy?rdum v? b?nim ?l?t

t?m?m?n k?lkmıştı.
t?m?m dönm?k i?tiy?rum diyin?? filim k?????k d?dim b?nim ?l?ti öyl? görün?? k?rı y? b?ni ?d?d?n k?v???k y?d? ?ik???ktim.
?ön?r dönm?z ?ll?riyl? ?üdy?nini tuty?rdu v? b?nim ?l?ti öyl? görün?? ?ll?rini bır?ktı v? ?üdy?n göğü?l?rind? düştü.
?nişt? d?di v? b?nim ş?rtumd?n ç?kti h?m?n ş?rtu indirdi ?l?ti öyl?bir ?ğzın? ?ldıki.
öyl? bir ??k?? ç?kiy?rduki ?ikimi ??rç?l?r???ın? ?miy?rdu.
??nki ?lind?n ?l???kl?rmış gibi ??ldıry?rdu.
h?m?n k?ldırdım v? dud?kl?rın? y??ıştım v? d?ğru b?ny?y? götürdüm duş? ??ktum v? çıktıkt?n ??nr? ?mını y?l?m?y? b?şl?dım.
k?rı h?y?tınd? hiç y?l?tm?mış uçuy?rdu.
?liyl? k?f?m? b??tırıy?rdu.
h?m?n 69 ??zi?y?nun? g?çtim v? b?n ?nu y?l?rk?n ?d? b?nim ?l?ti ?ğzın? ?lıy?rdu.
bir?z ??nr? ?ğzın? b?ş?ldım y?l?dı hım hım diy? diy? y?l?dı yuttu.
b?n? ilk k?z ??k?? ç?ktiğini ?öyl?di z?t?n y?r?ğı öyl? k?yb?d???kmiş gibi ?mm??ind?n b?lliydi.

t?kr?r y?l?m?y? b?şl?dı v? b?nim ?l?t dimdik ?lmuştu.
?mın? girm?y? h?zırdım v? ? ?ı???ık d??d?r ?ul?nmış ?mın? öyl? bir girdim ki.
d?m?lt?r?k ?ikiy?rdum gidi? g?ldikç? ? k???m?n göğü?l?ri vü?udunu bir k?z d?h? ??llıy?rdu.
b?n ?ırt üztü uz?ndım v? ?ikimin b?şını ?mın? g?trdim.
?turtum v? ?mın? kökl?yin?? f??i bir çığlık ?ttı n? y??ıy?r?un k?rd?şin duy???k d?dim.
?l?un h?rk?? duy?un ?ik b?ni diy? inliy?rdu.
f?rk?tm?z ?rk?ğim ?ik b?ni diy?rdu.
?ikimin üz?rind? zı?l?y? zı?l?y? b?ş?ldı v? b?nd? için? b?ş?ldım.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Fazla alkol alınca soluğu bizim evde aldı

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Üniversite okuduğum şehirde yaşama şartları uygun yolds.
com olduğu için ayrı eve çıkmıştım kendime de yeni kız arkadaşı edinmiş onunla takılıyordum bazen bizde kalıyor bazen sinema kafe de takılıyorduk zamanımız böyle geciyordu sevgilimle bar a gittik biraz alkol aldık ama bizim ki kafası kıyak oldu eve dönmeye karar verdik yolda bu uyuya kaldı bende kucagıma adlım eve getirdim yatağa yatırdım aklıma fikir geldi bununla oynamaya başladım baktım hoşuna gidiyor götünden siktim

Düzenli olarak takılıyoruz kendileri ile bazen sinema bazen ev heryerde her türlü yiyişme şansımız var bir kaç defa’da amcığını yalayıp o güzel izmir escort memelerinde zeytin yediğim doğrudur.

Olay geçen hafta başımdan geçti, bekar evinde kalıyorum ve ev arkadaşım yok malum şehrin yaşantısı ucuz olduğu için bir ev arkadaşına ihtiyaç duymadım.
Cansu arada gelir benim evimde kalır yine o akşamlardan birisi oldu gün boyu gezdik eğlendik akşam üzeri bi yerlerde alkolün dibine vurduk 

bayağı fazla içmişti kendinde değildi, otobüse bindik eve doğru giderken göğsümün üzerinde uyuya kaldı otobüsten indik zor ayakta durur şekilde kucağıma aldım ve eve kadar getirdim yatağa bıraktım uyuması alsancak escort için mutfağa gittim birşeyler yiyelim diye  o ara odaya bi geldim cansu yüz üstü yatmış, üzerinde ki dar tayttan götü kabak gibi çok bal bir görüntü sağlamıştı bana resmen üzerine atlayıp aletimi sokmamak için kendimi zor tutuyordum cansu diye seslendim beni hiç duymuyordu bile, boyun kısımlarından biraz öpüp yalamaya başladım yüzü gülüyordu ama tepki vermiyordu kocaman olmuş yarrağımı baksırımdan çıkarıp ağzına verdim o güzel ve düz sarı saçlarınıda elime doladım nerdeyse boğazına kadar alıyodu öksürüyodu arada o ara hemen çıkarıyodum buca escort üzerinde

ki taytı çıkarıp bana özel giydiği tangasının arasından göt deliğine parmağı sokmamla birlikte çığlık attı belliki acı çekiyordu içerden krem getirip bir parmak aldım o şekilde göt deliğine sürdüm ve parmağımla açmaya çalışıyordum, o ara furkan napıyosun ya dedi, aşkım masaj yapıyorum sana süper olacak dedim, ya istemiyorum felan diye naz yapmaya başladı ben devam ediyordum deliğini iyice açmıştım hemen yatağın üzerine tam pozisyon çıkıp sert ve kocaman yarrağımın ucunu soktum ve nefes nefese kaldığını farkettim ilk baş biraz yavaş giriyordum bir kaç dakika sonra deliği genişleyince hızlanmaya başladım ah uh ve yatak sesleri resmen odama süper bir akustik hava katmıştı, onu inlete inlete sikmenin keyfini hiç bu kadar iyi alamıyordum en son boşalmaya doğru koşa koşa yüzüne boşalıp saçları ile sildim

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

genccift

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

genccift
selam bizler guney doguda yasayan genc bi ciftiz bu yaz marmarise gittik tatile eşim daha once hep bir bayanla olmak istedigini ama bizim yaşadıgımız cografya nedeniyle sadece fantezilerde kalnıştı bu yaz marmariste yabancı ingiliz bi turist 21 yaşında bi bayanlatanıştık aynı hotelde kalıyorduk cok guzel uzun boylu bi hanımdı neyse içkiler falan içtik eşim gülşen ingilizce bilmiyordu ama ben tercumesini yapıyordum cok guzel bi bayan oldugunu soyluyorlardı ikiside birbine iltifat ediyorlardı tamam dedim bu iş olcak galiba neyse gece gec saatlere dogru gidiyordu odamıza davvet ettik kabul ettik hayatımda bi bayanın bi bayanla bu kadar ateşli sevişecegini hiç tahmin etmezdim gerçekten … gorduklerim beni dünyanın en mutlu erkegi etti o gece neyse gulşen lilla harıl harıl sevişirken bende ortalardaydım bi baktım ikiside benim onume diz cokup benim iri kalın malafatımı o bir agza veriyordu sabahalara kadar seviştik bizimle olmak istiyen bayanlar ozelikle bayan tek erkek asla tercihimiz degil genc bi ciftiz 22 29 yaşındayız genc_cift_@hotmail.com

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

ENISTEM ILE(ALINTI)

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bbw

ENISTEM ILE(ALINTI)
Selamlar, ben Almanya’dan Aslı, 33 yaşında, 10 yıllık evli bir bayanım. Vücut yapısı olarak 60 kg, 1.69 boyunda, alımlı, güzel sayılır bir kadınım. Yaklaşık bir yıldır Kaymak Gibi Sikilen Amlar sitesinden itirafları ve seks hikayeleri okuyorum. Ve ben de sizlere gerçek yaşanmış bir olayımı anlatmak istiyorum.

Yaklaşık üç yıl önce, ablamla Ahmet eniştemin bizim kaldığımız şehire Arnsberg’e taşınmalarıyla, akşamları bize gelmeleri sıklaşmıştı. Bu arada eniştem ile aramda samimiyet artmıştı, fakat benim aklımda hiç kötülük yoktu. Ahmet eniştem 1.80 boylarında, normal kilolu ve yakışıklı birisi. Son zamanlarda eniştemin bana olan bakışları değişmiş, beni baştan aşağı süzmeye başlamıştı. Benim elimde olmadan verdiğim en ufak firikikleri bile kaçırmıyor, sürekli gözlerini üzerimde gezdiriyordu. Ben önceleri eniştemin bu bakışlarından rahatsız oluyordum, fakat olay sadece bakmakla kaldığı için, zamanla alıştım. Kocam ise temiz kalpli, bana son derece güvenen bir insan olduğu beni hiç sıkmaz, evine bağlı, yakışklı, cinsel açıdan ise doyumsuz biridir, hemen hemen her gün sexs yapsak benden bıkmaz. Ancak son zamanlarda ben kocamdan iyice soğudum, bunda kocamın hiçbir suçu yok, nedense kocamla şevişmek gelmiyordu içimden artık.

Yine bir akşam ablam ile eniştem bize geldiler. Eniştem gelirken içki de getirmiş. Kocam, eniştem ve ablam birlikte içmeye başladılar, ben alkol almadığım için içmedim. Zaman ilerledikçe bizimkiler şarhoş olmaya başladılar. Eniştem herzaman yaptığı gibi sürekli gözleri ile beni süzüyordu. Havalar sıcak olduğu için, üzerime askılı badi, alt kısmıma fıstık yeşili tanga ve üzerine ise beyaz şortumu giymiştim. Ben oturup kalktığımda eniştem sürekli bacaklarıma, kalçalarıma bakıyordu.

Bir ara meyva hazırlamak için mutfağa gittim. Hemen arkamdan eniştem de geldi mutfağa, beni duvara yasladı ve dudaklarıma yapıştı. Kendisinden kurtulmak istedim, ancak çok güçlü olduğu için kaçamadım, bizimkiler sesimizi duyacaklar diye de sesimi bile çıkartamadım. Eniştem göğüslerimi sıkarak yalamaya başladığında içimde yangın hissettim. Aslında benim de hoşuma gitmişti. Eniştem elini şortumun içerisine daldırarak, amıma iki parmağını soktu ve bana bakarak, “Sen de beni istiyorsun, baksana amın ne biçim sulanmış.” dedi. Daha önce amım hiç böylesine ıslanmamış, zevk almamıştım. Eniştem elimden tutarak kendi şortunun içerisine elimi soktuğunda neye uğradığımı şaşırdım, eniştemin öyle bir yarağı vardı ki, uzun ve kalın, kafası kocaman bir şeydi. Eniştem kafama bastırarak önüne çömeltti, yarrağını şortundan çıkartıp ağzıma verdi.

Ablam içerden, “Nerde kaldınız? Meyva almak için manava mı gittiniz?” diye seslendi. Hemen toparlanıp, “Geliyoruz abla!” diye seslendim. Acele toparlandık, bir iki meyva yıkayıp tabağa koyduk ve salonun yolunu tuttuk. Koridorda eniştem kalçalarımı avuçlayarak, “Bunların ikisi de zil zurna sarhoş, bu gece sikecem seni, amına koyacam senin!” dedi. Neyse salona geldik ve bir saat kadar falan yemeye içmeye devam ettiler. Kocam ablamlara, “Bu halinizle araba falan kullanamazsınız, Aslı küçük odaya size yatak hazırlasın, bu gece burda yatın.” dedi ve sabah işe gideceği için uyumaya gitti. Ablam da sorhoş olmuştu hemen yatmak istiyordu. Ben küçük odayı hazırladım, ablamla enişteme yatacakları yeri gösterip iyi geceler diledikten sonra yatmaya gittim.

Kocam çoktan uyumuştu bile. Kocamın yanında yatarken, bir türlü eniştemin yarağı aklımdan çıkmıyordu. Ben bu düşüncelerle uyumaya çalışırken birden yatak odasının kapısının açıldığını hissetim. Kafamı kaldırıp kapıya baktığımda gelen eniştem idi. Bana sus işareti yapıp sessizce yanıma geldi, kolumdan tutarak gelmemi istedi. Ben gitmek istemedim, kocam uyanacak diye ödüm kopuyordu. Fakat eniştem beni sikmeyi kafaya koymuştu, kolumdan çekerek beni yataktan indirdi, sürükleye sürükleye salona götürdü. Kendisine yalvarıyordum, “Kocam uyanacak şimdi, rezil olacaz, yapma!” diye. Fakat O beni dinlemiyordu bile, üzerimdeki geceliği yırtarcasına çıkarttı ve beni büyük koltuğun üzerine attı. Dudaklarımı öpmeye, göğüslerimi sıkarak somurmaya başladı. Amımı yalamaya başladığında ben iyice bitmiştim, direnmeyi bırakıp kendimi Ona teslim ettim. Eniştem dilini öyle güzel kullanıyordu ve amımı ağzının içine alarak içine çekiyordu ki, sanki amım dışarı çıkacakmış gibi oluyordu. Dayanamadım, öyle bir orgazm oldum ki, amımdan sular fışkırdı, bacaklarım titredi. Hayatımda ilk defa böyle işiyormuş gibi boşalmıştım.

Eniştem, “Aslı sen neymişsin, senin gibi kadın milyonda bir çıkar!” dedi ve o kocaman yarağını ağzıma verdi. Eniştemin sert yarağı yaladıkça daha da sertleşiyordu. “Bu kadar yeter, şimdi sıra senin o sulu amını sikmeye geldi!” deyip beni koltuğun üzerine sırtüstü yatırdı, bacaklarımı ayırdı. Yarağının kafasını tükürükle ıslattıktan sonra amıma dayadı. Enişteme yalvarmaya başladım, “Ne olur yavaş, hepsini sokma!” diye. Eniştem gülerek, “Kocanda yokmu bu kadar?” dedi. Yarağını amıma sokmaya başladığında ben dayanamadım altından kurtulmak istedim. Eniştem, “Sen de çok nazlıymışsın Aslı!” deyip sokmaya devam ettiğinde, sanki amım yırtılıyor gibi oldu. Yarağını yarısına kadar amıma birkaç sefer sokup çıkardıktan sonra bana, “Sık dişini, bakalım hepsini alabilecekmisin?” dedi. Yüklenip o koca yarağının hepsini dibine kadar amıma soktuğunda, gözüm karardı, bağırmamak için elimi ısırdım. Yarağı ta mideme baskı yapıyordu. Tempolu bir biçimde amıma girip çıkmaya başlamıştı ki, ben tekrar boşaldım. İnanılmaz zevk ve acı duyuyordum. Aynı zamanda kocam veya ablam uyanacak diye de korkuyordum, fakat yarağını içimden çıkarmasını da istemiyordum.

Sonra eniştem beni domaltıp götten sikmek istedi, ancak o koca yarağının kafası bile sığmadı. Canım çok yandığı için götümü bıraktı ve amımı sikmeye devam etti. O gece ben ardı ardına boşalıyordum. Eniştem daha boşalmamıştı, 10 dakika kadar daha amımı siktikten sonra, yarağını amımdan çıkarıp ağzıma verdi ve ağzıma, yüzüme boşaldı. Her tarafım sperm olmuştu, önce tiksindim, fakat aldığım zevk tiksinmeyi de unutturdu, ablamı da, kocamı da unutturdu. Kadın olduğumu, sexsin, sikişmenin ne olduğunu, eniştem öğretti bana o gece. Neyse… Temizlenip toparlandıktan sonra, uyumaya gittik, eniştem ablamın yanına, ben de kocamın yanına. Sabah kaltığımda bacaklarım ayrık ayrık yürüyordum, eniştem ise bana bakıp kıs kıs gülüyordu.

Eniştemle ilişkimiz üç senedir devam ediyor. Bir ara kocam şüphelenir gibi oldu ve eniştemle sikişmeyi azalttık, fakat yinede fırsat buldukça sikişiyoruz. Bu arada eniştemin o kocaman yarağını götüme de aldım, fakat ne çektim bana sorun. Zaten başka da almaya niyetim yok, tam bir hafta götümden kan geldi. Kocamın şüphelenmesinden korktuğum için doktora bile gitmedim, götümün deliği kendi kendine iyileşene kadar bekledim. Kocamı çok seviyorum, fakat eniştemin yarağından da vazgeçemiyorum birtürlü. Eniştemin o koca yarağı aklımdan hiç çıkmıyor, kocamla sikişirken bile gözlerimi kapatıp hep eniştemi hayal ediyorum…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Genç in 19 yıllık am hasretini söndürdüm

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Anal

merhaba ben istanbuldan tülay evde gençle tektik yolds.
com o salonda oturmuş tv izliyordu bende beyaz südyen siyah külot birde gecelik giyip salonda oturan gencin yanına gittim hayıdır deyince senin 19 yıllık hasretini dindircem dedim şaşkınlığı gecince memelerimi yaladı sonra bacaklarımı omuzuna koyup amıma soktu bir süre sonra boşalması gelince ağzıma boşaldı

bende karşılıksız kalmamalıydım elbet bende oglum gömlek dügmelerini çözdüm pantolon germuarını indirdim ve oğlum pantolonunu çıkardı ben oğlumu kucagıma ladım ve ilk başta dedigim bursa escort gibi yatak odasına eşimin karısı oldugum yataga oglumu götürdüm ben yataga sırt üstü uzandım ve oğlum a dedim ki haydi bakalım sen benim oğlumsun göster marifetini ilk başta beni kulak memelerimden daha sonra dudaklarımdan yalayarak gögüslerime indi sütyenimi çıkardı ve bir zamanlar ona süt verdigim füzelerini çılgınca yalıyordu oğlumun bu başlangıcı beni deliye çevirdi artık haydi oğlum bir an evvel bitir işimi iyice azdım dedim oda bana bekle biraz karıcıgım daha dur dedi ben kudurdum escort bursa vaziyette hiç bir şey yapamıyodum oğlum dantelliyi çoktan çıkarmış çıktıgı deligi yalamaya başlamıştı ordan aşagı indi bacaklarımı parmak uçlarımı yaladı şimdi başlıyoruz dedi merak ettim ne yapacaktı yarragını iyice sıvazladı agzıma verdi yaklaşık

bence büyüktü agzımna çıkarıp bir çırpıda çıktıgı delige amıma soktu ben bir an ahhh diye bir ses çıkardım oğlum bana ne oldu orospu acıdımı dedi ben evet dedi artık kurtluşun yok sen istediin dedi evet ben istemiştim ama bursa escort bayan acıyordu oğlum biraz git gelden sonra boşaldı ve hemen çıkardı döller gögsüme suratıma fışkırıyodu beni hemen yatakta ters cevirip domalltı bana babama bu yataktamı verdin dedi evet dedim soktu babamla bu yataktamı fantazi kuruyordunuz dedi evet dedim bi daha soktu o zaman bende sokuyoum kendim için dedi ve boşaldı ben hemen yüz üstü döndüm yarragını hemen agzıma soktu agzımda sanki bir çeşme akıyordu döller boşalıyordu oğlum sırt üstü yattı şimdi sen yalamaya başla bakalım orospu dedi bende agzıma aldım doyasıya yalıyordum oğlum bir sigara yaktı ben yarım saate yakın yaladım tekrar amımdan soktu tekrar götümden soktu oğlumla saat 02 30 kadar sikiştik oğlumun karırıs oldum işimiz bitti duşa girdik yıkandık

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Düğünde gözüme kestirdim tek yakalayınca açıldım

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Düğün olduğu için köye gitmiştik ortalık fena kızlar yolds.
com felan oynuyor ortam süperdi ortada bir kız vardı herkez gibi benimde dikkatimi çekmişti oynarken adete vücudu evrim geçiriyordu o salladıkça kalçalarını millet de kafasını sallıyordu resmen kalçalarını sallamasına kafamızla ritim tutmuştuk bir ara eve doğru gittiğini gördüm lavaboya gidiyordu hemen peşine gittim bekledim çıkınca muhabbeti kurdum randevulaştık numaralarımızı verdik birbirimize sonra buluştuk

telefonumu verdim.
düğünün ertesi günü yani pazar günü.
bi telefon geldi arayan meraldi.
ve kalbim yerinden çıkacak gibiydi.
dedi görüşelimmi.
bende seve seve dedim.
işte bi kafe soledi gittim.
ve karşımda resmen bi sex vardı.
ama türbanlıiltifatlar filan tabi hemen gevşedi.
işte ole bole sohbet derken bana kız arkadaşın yokmu dedi.
bende hayır deyince nası olmaz ya dedi senin gibi genç atletik yakışıklı bi bayın nası olmaz.
bende yaa isteklerime cevap veremiyolar deyince neymiş o isteklerin dedi.
ben kafama göre kız bulamadım dedim.
ve benim hayalimdeki kız senin gibi olmalı deyince bi tebessüm etti.
nası yani dedi.
işte tesettürlü ama hani biyandan da kadınlığını ortaya koyar cinsten dedim.
beni nası buluyosun dedi.
ben kızardım yine.
süper dedim.
giyim tarzın harika dedim.
normal giyiniyom işte dedi.
hayır dedim.
sen türbanlısın ve sexisin dedim.
yani işte var ince çorap var dar elbise var yani muazzam deyince hadi herşeyi anladımda ince çorap ne alaka dedi.
bende o işte bayanı tamamlayan en güzel objedir dedim.
kadını kadın yapan en güzel şey dedim.
hadi yaa dedi.
naapmak istersinki bursa escort ince çoraplı türbanlı bi bayanla diye sordu.
bende artık aramızda pekde ole gizlilik kalmamıştır diye soledim.
sevişmek isterim diye.
oda tabi biraz garip oldu şaşırdı ama merak etti.

nası yani deyince ben anlattım tabikide.
ama anlatmayla olmaz bole dedim.
uygulamayla göstermem gerek dedim.
hani direk sex demiyodum onun için hoşuna gitti.
sevişme ve hafifde olsa fantazik bi durum var.
oda merak etti yani.
dedi istersen uygulayabilirsin dedi.
ben kalbimin çıkacağını sandım yerindennasıl olcak dedim yani nerde?oda istersen bana gidelim dedi.
olur deyince hemen arabamla merale gittik.
evde annesi oluyomuş normalde ama o gün biyere gitmiş.
eve geldik işte soğuk bişiler filan.
snra gelelim sadede dedi.
hadi göster hünerini deyince benim oğlan yavaş yavaş yerinden kıpırdandı.
ama ona anlattıım ve yapmak istediim şey sex diildi.
ayaklarını yalatacaktı bana ve eteğinin üzerinden külotlu ince ten rengi çorabı üzerinden kendini okşatacaktı ve onu zevklendircektim.
terlikleri vardı çıkardı ayağını bana uzattı buyur sende sıra dedi.
ben tabi hemen koyuldum işe.
elimle biraz okşadıktan sonra hafif hafif yalamaya başladım.
oda tabi başta şaşkın bi halde izliyodun snra biraz daha yalayınca zevklenmeye başladı.
ben heryerini okşuyodum elim meralin kukusuna geldiinde hop dur dedi yeter ben bi garip oluyom dahası yok sen sadece benden ayak ve bacak istedin dedi.
ama gözlerine ve suratına baktıımda benden herşeyi istiyo gibiydi.
ben onu biraz daha okşayınca oda birden elini benim kalkmış oğlana bursa escort bayan attı şaşırdım .
dedi sende az diilsin hemen kaldırmışsın dedi.
dayanamadım naapıyım dedim.
dediki bende senin malı okşuucam deyince olur dedim kırmadım.

yavaş yavaş sıvazlıyodu.
bende bi hoş olmuştum dedi bana sanki boşalcam deyince benim şahlanmış oğlan kazık olmuştu artık.
tamam dedim sen boşal sonra ben boşalcam deyince.
seni ben boşaltacam dedi.
bende artık ipler kopmuştu tamam dedi.
o bole kendinden geçer gibi kasılarak boşaldı rahatladı.
sen bana bu zevki yaşattın ne istersen yap dedi.
ben de memnuniyetle hadi beni boşalt ama karşımda seksi dans yaparak deim çorabini filan okşa ne bileyim yap işte bişiler dedim kalktı ortada kendince bişiler yaptı ben pantolonumun üzerinden 31 çekiyodum olmaz ole çıkart dedi.
yine şaşırdım.
ama çıkardım bana bakarak boşal hadi dedi.
ben de bi kaç dakka sonra şiddetli bi biçimde boşaldım ama nasıl geldiyse artık meralin ayaklarına gelmiş dölün bi kısmı.
oda bundan çok zevk almıştı.
dedim şimdi istediimi yapabilirmiyim dedim.
sex dışında herşeyi yapalım dedi.
bende ozaman azına almanı istiyom dedim.
oda biraz düşündü tamam dedi.
mal inmişti.
ama azına alarak yine dimdik yaptı.

süper yalıyodu.
bende o sırada kalçasını okşuyodum çoraplarıyla birlikte.
arada bi baş örtüsünü okşuyodum kırmızı baş örtüsünü.
o arada geliyo dedim istersen çekil yine gelmesin bitarafına deyince oda gelsin dedi ama busefer yüzüme istiyorum dedi hatta baçörtümede gelsin dedi.
bende biraz daha asıldıktan snra yüzüne doğru fırlattım ve yüzünde hep benden escort bursa vardı artıktabi başörtüsünde de.
ve dedi süpersin.
bende asıl sen süpersin deyiince sana bi şekilde veririm dedi.
neymiş dedim arkadan dedi bende arkadan yapmam ben dedim.
ak deliği dururken bok deliğini niye zorlayım dedim.
hem sana yazık hem bana.
oda önceden arkadan yaptırmamış hiç onun için merak etmiş.
ilkleri benle yaşamak istiyomuş.
ama gülümsedi.
tamam dedi.
dünyalar benim olmuştu.
yavaş yavaş soyundu süper sütyeninden taşan göğüsleri sanki süt gibiydi.
yalıya yalıya bitircem dedim güldü.
işte eteğini çıkardı tam çorabını çıkarıyodu dur dedim o kalsın.
tamam dedi.
baş örtüsüne gidiyodu eli dur dedim o da kalsınseni gidi senii dedi.
hoşuna gitti ilk defa bole bi fantazi yapıyodu.
hadi istediini yap dedi.
ben de tam kukusunun olduğu yeri elimle hafifce yırttım ordan beyaz kilodunu kenara sıyırdım aman yaa süper bişi vardı karşımda daracık görünüyodu.
dedim senin kocan nasıl seni hiç yapmadımı deyince zaten yapamadıı için boşandık dedi ben yine şaşırdımtamam ozaman dedim artık kocan benimhadi kocacıım göster bana dedi.
yavaş yavaş içine girdim inlemeleri başladı ama gidip geldikçe okadar tatlı inliyoduki inanın sikmeye kıyamazsınız.
biyandan gögüslerini okşuyodum.
biraz bole git gellerden snra dedim geliyo.
oda gelsin dedi içinemi dedim yok dedi yine soratıma hatta azıma dedi.
bende ah seni sende az diilmişsin dedim güldü ve ben süper bi şekilde azını doldururcasına boşaldım biraz azında dolandırdı ve yuttu tüm benlerisüpersin kocacım dedi.
ve beraber duşa alalımmı dedim oda tabiki olur dedi orda da herşeyi çıakar ama ince çorabını değiştir gel dedim.
busefer gitmiş ince siyah külotlu çorabını giymiş ve harika görünüyodu.
dedim bole duş alalım oda tabiki kocacım nası istersen dedi.
orda da bikere suratına boşaldım

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Zenci Müşteriler (Part 1)

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Zenci Müşteriler (Part 1)
Patron o iki Nijeryalı’nın ağırlanması işini bana yüklediğinde, doğrusu biraz canım sıkılmıştı ilk başta. Çünkü normalde tatilim başlamak üzereydi ve karımla birlikte iki haftalık bir süreyi, kafamıza göre eğlenerek geçirmek için, Mikonos’da yer ayırtmıştım. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. Çaresiz havaalanına gidip onları karşılayarak başladım işe…

Zencilerin yaşını tahmin etmek her zaman zordur. Bu sefer de öyle oldu benim için. Uçaktan inen iki kişi, bizim firmaya mal satacak olan Nijerya firmasının üst düzey yöneticileriydiler. Çok şık giyinmişlerdi. İkisinin de tenleri neredeyse siyahtı tabii. İkisinin de kıvır kıvır ve kısa kesilmiş saçları vardı. İkisinin de vücutları sırım gibiydi. Hatta boyları bile, neredeyse aynıydı. İkisi de, dev gibiydiler. Birinin adının Diop, öbürününkinin ise Geile olduğunu orada öğrendim.

Onları alıp, önceden yer ayırttığımız The Marmara Oteli’ne götürdüm. Akşam olmak üzereydi. Plana göre, otelin terasındaki restoranda, birlikte yemek yiyecektik o akşam. Ama aklım karımdaydı bu arada. Tatilin gecikmesi yüzünden zaten son derece bozuktu. Bu nedenle, o akşam onu da yemeğe getirmeyi kararlaştırmıştım. Yemekten sonra da, adamlardan kurtulup bir yerlere eğlenmeye gideriz diye düşünüyordum. Bir kaç saat sonra buluşmak üzere sözleşip arabaya atladım ve doğruca eve gittim.

Karım yatak odasında giyinmekle meşguldü içeri girdiğimde. Bara gidip, ona ve kendime birer viski hazırladım. Aynı anda da salona geldi karım. Onu gördüğüm anda, her zaman olduğu gibi sikim kalkmaya başladı yine. Başka türlü olmasına da imkân yoktu zaten.

Gümüş rengi parlak ve incecik kumaşı kaygan bir giysi geçirmişti sırtına. İncecik askılar tutuyordu giysiyi. Kolları, omuzları ve memelerinin üstüne kadar göğsü meydandaydı. İri birer portakal büyüklüğündeki memelerin tüm hatları belli oluyordu kumaşın altından. Meme uçlarını, ince kumaşı birer düğme gibi kabartmıştı.

Giysi, karnına ve kalçalarına sıkı sıkı yapışıyor, incecik belini ve sonra birden genişleyen kalçalarını, insanın gözüne sokuyordu sanki. Hafifçe bollaşan eteği dizlerinin biraz üstünde bitiyordu. O baş döndürücü güzellikteki çıplak bacakları, aklımı başımdan almıştı yine. Ayaklarındaki alabildiğine yüksek topuklu dekolte ayakkabıların bantları, giysisiyle aynı renkteydi. Onların ayağından çıkmasına engelleyen bir parmak kalınlığındaki bilek bağları yüzünden, bir kısrak gibi görünüyordu gözüme.

Yanıma gelip viski bardağını elimden aldı ve geri dönüp salonun ortasına yürüdü yine. Kalçalarının incecik kumaşın altında kımıl kımıl oynayarak çalkalanması, sikimin kazık gibi kesilmesine yetti de arttı bile. Külotu olmadığını biliyordum. Hiç bir zaman ne sutyen, ne de külot giymezdi zaten.

– “Biraz aşırı olmamış mı kıyafetin…” diye sordum ona.

– “Kusura bakma ama, senin misafirlerin yüzünden keyfimi daha fazla kaçırmak niyetinde değilim…”

Sesimi çıkarmadım. Haklıydı. Bir yıldır bu tatili bekliyordu o da. Şimdi gidemediğimiz için kızgındı ve tepkisini, böyle aksilik yaparak gösteriyordu işte.

Evden çıkıp arabaya bindik. Levent’ten Taksim’e gitmek yarım saatimizi aldı. Doğru terasa çıktık karımla. Telefon edip Nijeryalı misafirlerimizi de yukarı çağırdım. Beklemek için bara gidip, taburelere oturduk ve aperatif niyetine, birer viski söyledik kendimize.

Yaklaşık beş dakika sonra, birlikte geldiler Nijeryalı’lar. Onlara el salladığımı görünce de, doğruca bara yöneldiler. İkisinin de gözü, daha ilk andan itibaren karıma dikilmişti. Haklıydılar tabii. Yüksek bar taburesinin üstünde bacak bacak üstüne atıp otururken, eteği iyice sıyrılmıştı karımın.

Bembeyaz bacakları, tüm baştan çıkarıcılığıyla meydandaydılar. Onları tanıştırdım. Sonra da, birer viski söyledim zencilere de. Sohbete koyulduk.

Yaklaşık yarım saat sonra, karımın onlardan hoşlandığı yargısına varmaya başlamıştım. Nijeryalılar ise karımın içine düşmüşlerdi adeta. Oturduğumuz taburelerin önünde ayakta duruyorlardı ikisi de. Bu yüzden karımla ben de, yüzümüzü onlara doğru dönmüştük. Böylece karımın bacakları adamların gözüne girmiş oluyordu adeta.

İkisinin de gözlerinin, karımın üstünde dolaştığını, saçının telinden ayak parmaklarının ucuna kadar, vücudunun her yerinde gezindiğini görebiliyordum. Birden bu durumun bana müthiş bir heyecan vermekte olduğunu fark ederek şaşırdım. Öyle ya, normalde bundan rahatsız olmam gerekirdi.

Sonra bizim için hazırlanan masaya geçip yemek faslına başladık. En köşedeki masayı seçmiştim. Boğaz manzarasını engellememek için, cam tarafına iskemle konmamıştı. Dördümüz de, yarım daire biçimindeki büyük kanapede oturuyorduk. Bir uca Nijeryalı’lardan biri oturmuş, onun yanına karım geçmiş, sonra da öbür Nijeryalı oturmuştu. Ben de öbür uçtaydım.

Yemek süresince, yine büyük ilgi gösterdiler karıma zenciler. Onlar akla gelebilecek her konuda konuşuyor, karım ise genelde Nijerya, Afrika ve oradaki yaşamla ilgili şeyler soruyordu. Beni biraz devre dışı bırakmış gibiydiler ama aldırmıyordum. Onun yerine, içimdeki heyecanı kontrol etmeye çalışıyordum sürekli.

Nijeryalı’ların karıma bakışları ve davranışları, onların ne düşündükleri hakkında en ufak bir kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktı benim için. Acaba karım da farkında mıydı bunun? Kendini konuşmalara kaptırdığı ve mutlu olduğu açıkça belliydi.

Yemek bittiğinde, üç şişe şarap tüketmiştik. Yaşadıklarım, sikimin alabildiğine kalkmasına neden olmuştu ve buna hala şaşıyordum. Ama kalktığımızda her şeyin biteceğini düşünerek üzülmeye de başlamıştım. Sonra birden çözüm yolunu buluverdim ve hepsine birden, terasın öbür tarafındaki gece kulübüne geçmeyi önerdim. İlk kabul eden karım oldu. Zenciler de, ona katıldılar hemen. Hesabı ödeyip masadan kalktık ve gece kulübüne doğru yürümeye başladık.

Karım en önde yürüyordu ve onu arkadan seyretmek, benim için olduğu gibi, Nijeryalı’lar içinde de büyük bir zevk oluyordu tabii. Otururken hafifçe terlemiş olmalıydı ki, eteği şimdi kalçalarına yapışmış, hatta biraz aralarına girmişti. Kalçaları, attığı her adımda, müthiş bir baştan çıkarıcılıkla çalkalanmaktaydılar.

Birden, onun durumun farkında olduğunu ve hatta gayet bilinçli hareket ettiğini anladım. Bu da, heyecanımın bir anda ona katlanmasına neden oldu yalnızca. Sikim zonklamaya başlamıştı artık. Elimi pantolon cebime sokup, durumu gizlemeye çalıştım.

İçeri girdiğimizde boş masalar vardı ama, karım doğru bara yürüdü ve hepimiz onu izledik tabii. Sonra, yüksek bar taburelerinden birine çıkıp oturdu. Bacaklarını gözümüze sokmuştu yine. Viskilerimizi ısmarladım. Bu arada zencilerin kendi dillerinde konuşmaya başlamışlardı.

Ne söylediklerini elbette ki anlamıyordum ama, nedense karım hakkında konuştuklarından emindim. Arasına ondan yana bakışlar atmalarıydı beni böyle düşündüren. Durumu fırsat bilip, ben de karımla konuşmaya başladım.

– “İyi misin bebeğim..?”

– “Oh çok iyiyim… Çok eğleniyorum…”

– “İyi… Buna sevindim işte…”

– “Ya sen..?”

– “Ben de eğleniyorum… Daha doğrusu, eğlenmek değil tam da, değişik bir şey işte… Ama keyifli olduğunu itiraf etmem lazım…”

Bir an öyle gözgöze bakıştık karımla. Acaba ne anlatmak istediğimi anlamış mıydı? Ama Nijeryalı’lar daha fazla konuşmamıza izin vermediler. İlgileri yeniden karıma yönelmişti. Tıpkı yemekten önce olduğu gibi, ikimiz oturuyorduk, zenciler ise önümüzde ayakta duruyorlardı. Konuşurken, viskileri peş peşe yuvarlamayı da sürdürdük tabii.

Karımın sarhoş olmaya başladığını görebiliyordum. Fazla içki kaldırmazdı zaten. Ama beni bundan daha çok ilgilendiren, içkinin onun üstünde bir çeşit afrodizyak etkisini yaptığını bilmemdi. Şimdi de, çalan müziğin hızlı ritmine kendini kaptırmış, oturduğu taburenin üstünde sallanmaya başlamıştı.

Geile, fırsatı hemen değerlendirdi ve onu dansa davet etti. Hemen kabul etti karım. Zencinin önünde piste doğru yürürken, kalçaları daha çok çalkalanmaya başlamıştı sanki.

Sohbete, Diop’la devam ettim ben de. Ama göz ucuyla piste, daha doğrusu zenciyle dans etmekte olan karıma bakıyordum. Müzik hızlıydı. Karım güzel dans ederdi zaten. Geile ise, çok güzel dans ediyordu doğruyu söylemek gerekirse. Tüm zenciler gibi, vücudu, müzik ve ritimle yoğrulmuştu sanki. O böyle olunca, karım da iyice kaptırdı kendini tabii. Sonuçta ortaya, yalnız benim değil, hemen herkesin seyrettiği müthiş bir şov çıkıverdi.

Uzun uzun dans ettiler. Sonra tuvalete gitme ihtiyacını hissettim birden. Yerimden kalkıp dışarı çıktım. Geri dönmem, yaklaşık beş dakikalık bir zaman aldı. Tekrar içeri girdiğimde ilk dikkatimi çeken, müziğin yavaşlamış olması oldu. Piste baktığımda, karımla Geile’nin hala orada olduklarını gördüm.

Ama işler epey değişmişti şimdi. Nijeryalı iki koluyla karımın benine sarılıp onu iyice kendine çekmişti. Karım da, kendini onun kollarına tümüyle bırakmış görünüyordu. Tüm vücudu, zencinin dev gibi vücuduna yapışmıştı.

Bir anda kalktı sikim. Sonra bara göz attım. Diop da, oturduğu yerden onları seyrediyordu. Beni görmemişti. Bir adım geri atıp, onunla aramıza bir sütun soktum. Sonra tüm dikkatimi karımla Geile’ye verdim.

Tuvalete gitmek için salondan çıktığımda müthiş güzel dans ediyordular. Şimdi ise yaptıkları dans olmaktan çok uzaktı. Olup biteni tam anlamıyla kelimelere dökmek gerekirse, zencinin karımı ayakta siktiğini söyleyebilirdim yalnızca. Karımın bundan müthiş memnun olduğunu da görebiliyordum. Gözlerini kapamıştı. Başı, Geile’nin ancak boynunun hizasına geliyordu.

Orada öyle durup, iki parça boyu hafif hafif salınışlarını izledim. Sikim zonklamaya başlamıştı yine. Tanrım ne oluyordu bana böyle. Ayı gibi bir zenci, gözlerimin önünde karıma sarılmış, büyük bir olasılıkla iyice kalkmış sikini onun vücuduna yaslamış, ayakta sikiyordu gözlerimin önünde. Ve ben buna kızacak yerde tahrik oluyordum.

Sonra müzik yeniden hızlandı. O zaman ayrıldılar birbirlerinden. Bara doğru yürümeye başladıklarında, ben de yürüdüm. Yarı yolda karşılaştık. Geile’nin pantolonunun önündeki kabarıklık, gözden kaçacak gibi değildi. Tanrım, kocaman bir siki vardı herifin. Bu benim daha da çok heyecanlanmama neden oldu nedense.

Bir taraftan da karımın yanaklarının kızarmış olduğunu görebiliyordum. O da heyecanlanmıştı. Ama bu normaldi. Dakikalardır bu dev gibi zencinin kollarında erimiş, görünüşü bile müthiş o kocaman sikin vücuduna yaslandığını hissetmişti.

Birlikte bara döndüğümüzde, Diop hemen Geile’yle konuşmaya başladı yine. Karım da tekrar tırmandı yüksek bar taburesinin üstüne. Bunu yaparken, bacakları bir an için de olsa iyice aralandı ve gözlerim müthiş bir şeyi yakaladı. Bacaklarının iç tarafları ıslanmıştı. Bir zevk dalgasının karnımın içini sarmasına neden oldu bu durum. Tanrım, amının suları akmıştı bacaklarına.

Geile’nin Diop’a neler anlattığını bilmiyordum tabii. Ama bir şeyler anlattığı kesindi. Çünkü müzik yeniden yavaşa döndüğü anda, karımı dansa kaldırıverdi. Ne olacağını merak ediyordum ama, yanıt almak için fazla beklemem gerekmedi.

Daha ilk anda sarılıverdi Diop karıma. O da, hiç itiraz etmeden bıraktı kendini. Az önce, müthiş tahrik olarak seyrettiğim şeyler, bir kez daha tekrarlanmaya başladı.

Gece kulübünün kapanma saati gelene kadar kaldık orada. Tüm bu süre zarfında, tek bir yavaş müzik seansını bile oturarak geçirmedi karım. Ya Geile, ya da Diop onu piste sürüklediler her seferinde. Karımın defalarca ayakta sikildiğine tanık oldum o gece.

Üstelik her seferinde, bir öncekinden bir adım ileriye gidiyordu işler. Her seferinde biraz daha çok sikişe benziyordu yaptıkları. Sonlara doğru, Nijeryalı’ların elleri de devreye girmeye başladı. İri, kapkara eller, karımın vücudunda dolaşmaya başladı.

Heyecanım her seferinde biraz daha artıyor, karım her geri döndüğünde onun yanaklarının biraz daha kızarmış olduğunu görmek ise bu tırmanışın on kez daha hızlanmasına neden oluyordu. Ama sonunda gece kulübün kapandı ve çaresiz kalktık. Nijeryalı’lar, bizimle birlikte aşağı, lobiye kadar indiler. Ama orada vedalaştık ve karımla garaja inip arabaya bindik.

Eve kadar konuşmadık ikimiz de. Düşüncelere boğulmuştum. Karımın da öyle olduğundan kuşkum yoktu. Hiç beklenmedik bir biçimde ve zamanda, müthiş şeyler yaşamıştık ikimiz de. Şimdiye kadar hiç olmamış şeyler… Hatta olabileceğini aklımızın köşesine bile getirmediğimiz şeyler…

Şaşkındım doğrusu. Bütün bunlara kızmak yerine müthiş tahrik olmaktı beni şaşırtan. Karım da şaşkındı anladığım kadarıyla. Onun da, gece boyunca müthiş tahrik olduğu kesindi. Ve şimdi benimle baş başa kalınca, bu durumun şaşkınlığını yaşıyor olmalıydı.

İşin garibi, bunları düşünürken, sikimin biran için bile inmemiş olmasıydı. İnmek ne kelime, sanki giderek daha çok kalkıyordu. Eve ulaştığımızda, karım önde ben arkada, doğruca salona girdik. Karım barın önüne gitti. Arkadan ona sokulup sarıldım.

Kazık gibi kesilmiş sikimin kalçalarına dayandığını hissettiği anda döndü karım. Kolları boynuma dolandı ve bir anda, müthiş bir hırsla öpüşmeye başladık. Karnını sikimin üstüne bastırmış, kalçalarını hafif hafif oynatmaya koyulmuştu. Onu belinden tutup kaldırdım ve barın önündeki yüksek tabureye oturttum. Birbirimizin gözlerinin içine baktık.

– “Hoşuna gitti mi bu gece bebeğim…” diye sordum sonra da.

– “Ohhh evet sevgilim… Her şey çok güzeldi…”

– “Bence de öyle…”

Elimi karımın bacaklarının arasına soktum. Bu temas, onun dizlerini iyice aralamasına neden oldu. Eteği kalçalarına kadar sıyrılmıştı şimdi. Bacaklarının arası, sırıl sıklam ıslak ve yapış yapıştı. Oraları okşamaya başladım.

– “Hoşuna gittiğini görebiliyorum…” dedim.

– “Ohhhh…”

– “Zenciler acayip, değil mi..?”

– “Ohhh evet…”

– “Neredeyse sikeceklerdi seni bebeğim…”

Birden donup kaldı karım. Bu kadar açık konuşmayı beklemiyordu her halde. Elimi biraz daha yukarıya çıkardım bacaklarının arasında, Vücudu titredi.

– “Ohhh…” dedi sonra da.

– “Acayip şeyler yaptılar sana…”

– “Ohhh evet sevgilim… Evet… Neredeyse sikeceklerdi beni… İkisi de sikmek istiyordu beni…”

– “Çok tahik oldum biliyor musun..?”

– “Farkındayım sevgilim… Ohhh farkındayım…”

– “Bana hiç aldırmadılar bile…”

– “Ohhh sikmek istiyorlardı beni sevgilim… Ohhhh beni sikmek istiyorlardı… Sikleri kocamandı ikisinin de… Tanrım, ne kadar kocamandı hem de…”

Parmaklarım amına ulaştığında şaşırdım. Kelimenin tam anlamıyla vıcık vıcıktı. Orta parmağımı, alabildiğine açılmış dudakların arasından içine kaydırdım. Tüm vücudu, daha da şiddetle titredi karımın. Bir eliyle omuzumu, öbürüyle kolumu tuttu. Sonra birden beli geliverdi. Şimdi tepeden tırnağa sarsılıyordu.

Elimi çekip, biraz kendini toplamasına izin verdim onun. Bu arada titreyen parmaklarla pantolonumun önünü açıp sikimi çıkardım dışarı. Ateş gibi yanıyor, zonkluyordu sikim. Karımın gözleri bu durumu yakaladı sonra. Yavaşça aşağı kaydı tabureden. Elini uzatıp sikimi tuttu.

– “Ohhh ne güzel kalkmış…” diye mırıldandığını duydum.

Parmakları sikimin çevresine dolanmıştı. Eli hareketlendi. Sonra yavaşça önünde diz çöktü. Şimdi dibinden tutmuştu sikimi. Dilini uzatıp zonklamakta olan başını yaladı. Elektrik çarpmış gibi oldum. Ağzı açıldı ve o güzelim dudakları dilinin yerini aldı. Tanrım, fırın gibiydi ağzının içi. Başını ileri bastırdı ve sikim neredeyse gırtlağına kadar girdi.

Artık kendimi tutamıyordum. Birden top gibi patladım. Tüm gece boyu taşaklarıma dolup onları şişiren bellerim, ağzının içine fışkırmaya başladı. Büyük bir hırsla emiyordu karım. O emdikçe de, ben daha çok fışkırtıyordum sanki. Sonra onun da tekrar beli gelmeye başladı. Zevkten gözlerim kararıyordu. Düşmemek için tabureye tutunmak zorunda kaldım.

İkimiz de kendimizi topladığımızda, yatak odasına gittik. Kısacık bir süre sonra, çırılçıplak, yatağın üstündeydik. Sikim yine kazık gibiydi. Daha yeni belimi getirmiş olmam, hiç bir anlam taşımıyordu benim için.

Peşpeşe iki kere getirmiş olan karım da benden farklı değildi. Birbirimizi okşuyor, ulaşabildiğimiz her yeri öpüyorduk. İkimiz de doymamıştık. Doyacak gibi de görünmüyorduk.

– “Onların beni sikmek istemeleri çok mu hoşuna gitti..?” diye sordu birden karım.

– “Çok…” dedim, “Acayip tahrik oldum biliyor musun..? Seni öyle dansla karışık kasnakladıklarında, neredeyse belim geliyordu…”

– “Ohhh anlat n’olur… Güzel mi görünüyordu..?”

– “Müthişti… Öyle ayakta sikiyorlardı seni… Ama sen de ayakta veriyordun…”

– “Ohhh evet sevgilim… Ayakta verdim onlara… İkisine de ayakta verdim… Ohhhhh…”

– “Hoşuna gitti mi bebeğim..?”

– “Ohhh hem de nasıl sevgilim… İkisiyle de belim geldi biliyor musun..? O kocaman siklerini karnıma dayadıklarında öyle tahrik oldum ki, ikisiyle de belim geldi… Belimi getirdiler…”

Artık dayanamıyordum. Dizlerimin üstünde doğrulup karımın bacaklarının arasına girdim. Biran önce sikmek istiyordum onu. Onun da benden aşağı kalır bir yanı yoktu bu arada. Bacakları bir anda belime dolandılar. Topuklarıyla kalçalarıma bastırıp beni kendine çekti.

– “Sik beni…” diye inledi sonra da, “Ohhh sik beni sevgilim… Sok sikini bana… Ohhh hadi n’olurnsun… Sik beni…”

Bundan başka bir istediğim yoktu zaten. Sikimin başı amının dudaklarına değdiğinde, sanki ateşe değmiş gibi oldu. Tek bir hamlede, dibine kadar geçirdim. Bu da onun, sarsıla sarsıla belini getirmesi için yeterli oldu. Sonra sikmeye başladım onu.

Müthiş bir hırsla karşılık veriyordu karım. Kolları ve bacaklarıyla, sımsıkı sarılmıştı bana. Vücutlarımız yapışıktı. O kütür kütür memeleri göğsümde ezilmişti. Ağızlarımız, birbirlerinden hiç ayrılmamak istiyormuş gibi kenetlenmişti. Kalçaları altımda, yukarı aşağı, sağa sola çalkalanıyor, amı sikimi sanki koparmak istermiş gibi sıkıyordu.

Çılgın gibi sikişiyorduk. Öylesine müthişti ki, fazla dayanamadım. Belimi, amının en dibine fışkırtmaya başladığımı hissetiğinde o da kendini tutamadı daha fazla. Birlikte bulutların üstüne uçup gittik. Gözlerim kararmıştı.

Tekrar kendime gelmeme, kasıklarımdan başlayıp vücuduma yayılan ateş neden oldu. Yatakta sırtüstü yatıyordum. Karım ise bacaklarımın arasında dizlerinin üstünde duruyordu. Sikim ağzındaydı. Gözleri kapalı, zevkle emiyordu sikimi.

Manzara o kadar tahrik ediciydi ki, karımın ağzının o inanılmaz sıcaklığıyla birleştiğinde, sikimin bir anda çatlayacak kadar kalkmasına neden oluverdi. Kısacık bir süre içinde iki kere belim gelmişti ama, işte bir anda yeniden kalkmıştı sikim.

Karım, istediği sonucu elde etmenin mutluluğu yüzünden okunarak doğruldu sonra. Ağzının yerini şimdi eli almıştı. Gözgöze geldik tekrar. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki, seyretmeye doyamıyordum. Sonra ata biner gibi üstüme çıktı. Artık daha da vıcık vıcık bir hale gelmiş olan amı, sikimi bir anda yutuverdi. Öylece oturdu.

– “Çok güzelsin bebeğim…” dedim ona.

– “Ohhh…”

– “Çok da azgınsın…”

– “Evet sevgilim… Ohhh evet… Hep o zenciler yüzünden…”

– “Ama sen de onları mahvettin bu arada bebeğim…”

– “Ohhh evet… Siklerini kaldırdım…. Ah sevgilim bir bilsen ne kadar büyüktü ikisinin de siki…”

– “Belli oluyordu bebeğim…”

– “Şimdi ne yapıyorlardır acaba..?”

– “Ben onların yerinde olsaydım, seni düşünüp otuzbir çekerdim…”

– “Ahhh böyle şeyler söyleme sevgilim… Fena oluyorum…”

– “Neden..? Hoşuna gitmiyor mu..? Düşünsene onların odalarında yatağa yatıp, o kocaman siklerini okşayarak otuzbir çektiklerini… Seni hayallerinde sikerek otuzbir çektiklerini düşün onların bebeğim…”

– “Ooouuuvvv…”

Beli geliyordu karımın. Kalçaları üstümde delicesine hareketler yapıyor, vücudu sarsılıyordu. Durulması uzun zaman aldı. Başı önüne düşmüştü. Onu yeniden ateşlemek için kalçalarımı yukarı kaldırıp bastırmam yetti yine de. Yeniden hareketlendi.

Şimdi bacaklarından güç alarak sikimin üstüne oturup kalkıyordu. Amı bir nehire dönmüştü sanki. Sonra birden doğruldu. Sikim çıktı amından. Elini getirip onu yeniden tuttu ve biraz geriye kaydırıp, götünün küçük deliğine dayadı. Tam gözlerimin içine bakarak, yavaş yavaş oturmaya başladı yine. Her yer am sularıyla o kadar kayganlaşmıştı ki, yağ gibi kayıyordu sikim götünün içine. Yüzü zevkle çarpılmış, dudakları aralanmıştı.

Onun, götünden sikilmeyi ne kadar çok sevdiğini bildiğim için, hiç şaşmıyordum buna. Ama bu gece, her zamankinden daha değişikti nedense. Her zamankinden fazla zevk alıyordu karım. Dibine kadar aldı sikimi içine. Sonra yine hareketlendi kaçları. Sikim götüne girip çıkıyordu artık.

– “O zenciler…” dedi sonra da, “O zenciler, acaba götümü de sikmek istemişler midir sence sevgilim…?”

– “Bilmem…”

– “Mutlaka istemişlerdir bence… Ohhh mutlaka… O kocaman siklerini götüme de sokmak istemişlerdir… Ohhhhh…”

Şimdi hareketleri daha da hızlanmıştı. Hızla oturup kalkıyordu sikimin üstüne. Götü inanılmaz kasılmalarla açılıp kapanıyor, sikimi sanki sağıyordu Sikilmeye hiç doymayacak gibiydi bu akşam. O iki Nijeryalı zenci, karımı bir sikiş makinesine çevirmiştiler. Ellerimi uzatıp, kütür kütür memelerini avuçlarıma aldım. Ne kadar zevk aldığı, yüzünden açıkça belli oluyordu.

– “Ohhhh çok güzel sevgilim… Ohhh çok güzel… Ohhhhh… Ohhhhh…. Ahhh sikilmeye doyamıyorum… Çok güzel sevgilim… Ohhhhhh…”

Yine tutamadım kendimi. Belim, götünün derinliklerinde fışkırmaya başladı. Aynı anda karım da belini getirmeye başladı. Ama hareketleri durmamıştı. Hala sikimin üstüne oturup kalkıyor, sikimi bir en ucuna kadar içinden çıkarıyor, bir en dibine kadar kaybediyordu.

O küçük deliğinin kasları öyle bir tempoyla açılıp kapanıyor, sıkışıp gevşiyordu ki, tohumlarımı, içimde bir damla bile kalmamacasına sağıyordu. Sonra göğsüme yığıldı. Sikim hala götünün içindeydi. Öylece uyuyakaldık.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İzmirin Amcıkları…2 [ALINTI]

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

İzmirin Amcıkları…2 [ALINTI]
“Bir saniye Zeynep, açıyorum!” dedim. Fidan da aniden çırpınmayı bırakmıştı, elimi çektim ağzından. Aceleyle pantolonlarımızı çektik ve üstümüzü başımızı düzelttik. Kapıyı açtım. Zeynep sinirli bir şekilde daldı içeriye. Bir Fidan’a, bir bana bakarak, “Ne yapıyordunuz? Kapıyı neden kilitlediniz? Kıza ne yaptın Harun? İyimisin Fidan? Birşey yapmadı ya?” diye bağırarak soruları yağdırıyordu. Sanki beni dövecek gibi kızgındı. “Zeynep sakin ol, birşey yapmadık, konuşuyorduk sadece!” dedim. Fidan da beni destekledi, “Valla bişey yapmadık abla!” diyerek. Ama Zeynep inanmamış gibiydi, “Kapıyı niye kilitlediniz ozaman? Anlamadım mı sanıyorsunuz ne halt yediğinizi! Kızım bak aklını başına topla, sonra benim durumuma düşersin!” dedi. Zeynep bunları derken gözleri dolmuştu, nerdeyse ağladı ağlayacaktı, sinirden eli ayağı titriyordu, yüzü kıpkırmızı olmuştu.

Zeynebe, “Sakin ol, birşey yapmadık diyorum! Sen otur şöyle, sakin ol, ben sana bir sigara getireyim, kendine gel!” dedim ve Zeynebi yatağa oturttum, odadan çıktım. Sigara salondaydı. Fakat ben odadan çıkınca, Zeynep Fidan’a, “Doğru söyle, sikti mi seni? Bozdu mu kızlığını? İndir donunu, bakacam, kan var mı!” dedi. Bunu duyunca ben koridorda zınk diye kaldım. Doğrusu Zeynebin bu işi bukadar dallandırıp budaklandıracağını hiç beklemiyordum. Fidan da halen, “Abla valla bişey yapmadık!” diyordu. Ne olacağını merak etmiştim, hemen salondan sigarayı ve kültablasını alıp, döndüm odama. Zeynep zorla Fidan’ın kot pantolonunu çözmeye çalışıyor, Fidan da, “Yaa abla, valla sikmedi diyorum, neden inanmıyorsun!” diyerek, Zeynebi engelliyordu.

Zeynebe bağırdım hemen, “Kızım, delirdin mi! Napıyorsun, bırak kızı!” diyerek. Zeynep de bana bağırdı, “Sen karışma, küloduna bakacam, kan var mı diye!” dedi. Bir an düşündüm, Fidan’ı amından sikmedim ki, küloduna baksa da birşey çıkmayacaktı nasıl olsa. Fidan’a göz kırparak, “Tamam Fidan, bırak baksın da ikna olsun!” dedim. Yine de Fidan pantolonunu indirmemekte ısrar ediyordu. Zeynep, Fidan’ın bana baktığını farkedince, “Sen çık odadan, ben bakarım!” dedi. “Tamam!” dedim çıktım odadan, ama kapının hemen yanına dikildim. Zeynebin Fidan’ın küloduna bakacağı düşüncesi, nedense yarağımın anında sertleşmesine sebep olmuştu.

Kapının direğinden kafamı uzattığımda, Zeynep Fidan’ı önünde ayağa dikmiş, pantolonunun düğmesini çözüyordu. Fakat çözüp, pantolonu dizine indirdiğine, Fidan’a, “Sikmedi de, bu kan ne?” diye bağırınca, ben şok olmuştum. Fidan da şok olmuştu ki, “Ne kanı? Olamaz, hani, bakayım!” diyerek külodunu indirdi. Ozaman ben de gördüm, Fidan’ın beyaz külodunun ağ kısmında harbiden kan vardı. Bunun tek mantıklı açıklaması vardı, ya Fidan adet görmeye başladı, yada götü kanamıştı ve bunu ikimiz de farketmemiştik. Fakat şu kesindi, amını sikmediğim için, kızlığını bozmuş olamazdım. Kızlık kanı değildi bu kesinlikle.

Zeynep Fidan’a bağırmaya devam ediyor, “Biliyordum sikiştiğinizi! Ne olacak şimdi? Düştün mü benim durumuma! Şimdi seni kim alır bu halinle? Harun hayatta evlenmez seninle! Sen de benim gibi gider, babam yaşındaki bir adama kakalarsın kendini!” diyordu. Bir an kararsız kaldım, ne yapacağımı bilemedim. Tam, içeri gireyim, bunun adet kanı olabileceğini söyleyim diye düşündüm ki, Fidan benden önce davranıp, “Abla valla düşündüğün gibi değil, arkadan yaptı sadece. Amıma ellemedi bile! İki gözüm önüme aksın ki doğru söylüyorum!” dedi. Zeynep ise kızın üstüne üstüne gitmeye devam ediyordu, “Emin misin bundan? Bu kan neyin nesi ozaman?” diyordu.

Ben fazla dayanamadım, daldım içeriye, “Kızın götü yırtılmış ve kanamıştır!” dedim. Ben içeriye girince Fidan külodunu çekmişti hemen yukarıya. Zeynep halen ısrar ediyordu, “Dön kız arkanı, bakacam götüne!” dedi. Fidan utana sıkıla döndü arkasını Zeynebe. Zeynep Fidan’ın külodunu indirdi ve “Eğil biraz!” dedi. Fidan öne doğru eğildi biraz. Zeynep de iki eliyle Fidan’ın götünün yanaklarını ayırdı, göt deliğini inceliyordu. O manzara karşısında benim yarak kazık gibi oldu tabii. Zeynep Doktor edasıyla Fidan’ın göt deliğini biraz inceledikten sonra, bilgiç bir tavırla, “Hmmm! Tamam, büzüğün yırtılmış! Ama korkulacak birşey yok, kendi kendine iyileşir!” dedi. Sonra kendi eliyle Fidan’ın külodunu yukarı çekti. Fidan da doğruldu ve kot pantolonunu çekti yukarı, düğmesini ilikledi.

Ben de Zeynebe, alaycı bir gülümsemeyle, “Göreceğini gördün mü Doktor hanım? Kız bakiremiymiş?” dedim. Zeynep sinirle ayağa kalkarak karşıma dikildi, “Sen sus, konuşma! Ulan madem okadar azgınsın, köyde sikilecek okadar karı kız var, hepsi de yarak diye geberiyor, bir kaş göz etsen altına dünden yatacaklar, git onları sıraya düz, sik hepsini de! Ama Fidan’dan ne istiyorsun salak? Hem sen dur bakalım, bu yaptığınızı teyzeme ve dayıma söylediğimde, böyle sırıtmaya devam edecekmisin, göreceğiz!” dedi.

Fidan korkmuştu, ağlamaya başladı, “Abla, söyleme ne olur!” diye yalvarıyordu. Doğrusu ben de acaip tırsmıştım, babam bu yaptığımı duysa kalp krizi geçirirdi kesin. Buna izin veremezdim, ses tonumu yükseltip, “Saçmalama Zeynep! Kimseye birşey söylemeyeceksin! Ya değilse…” dedim tehditkar bir şekilde. Zeynep diklenerek, “Evet, ya değilse ne yaparsın?” dedi. İşin tuhaf tarafı, yarım bıraktığım cümlenin gerisini nasıl tamamlayacağımı ben de bilmiyordum, çaresizlikten yarım çıkmıştı ağzımdan. Ve Zeynep yememişti Blöfümü, pis pis sırıtarak, “Ben gidiyorum, şimdi söyleyecem, görürsün sen birazdan!” dedi ve kapıya yöneldi.

Tepem attı birden, “Nereye gidiyorsun amına koduğumun orospusu!” diye bağırıp, Zeynebi kolundan tuttuğum gibi yatağa fırlattım. Bu sefer şok olma sırası Zeynep de idi, bunu yapacağımı beklemiyordu. Kalkmasına fırsat vermeden sırtüstü yatırıp üstüne çıktım, ellerini tuttum ve bacaklarının üstüne, kasıklarına yakın oturdum. Fidan’a da, “Kes ağlamayı da, git salondan telefonumu getir, çabuk!” diye bağırdım. Fidan robot gibi salona koştu. Zeynep ise telaşla, “Bırak beni! Ne yapacaksın? Kalk üstümden!” diyerek altımda debeleniyordu. “Ne mi yapacam? Sikecem tabii ki! Amına koyacam senin orospu! İlk önce seni sikmem lazımdı! Sen de köyün diğer amcıkları gibi yarak için geberiyorsun!” dedim ve eğildim, boyunu, boğazını, öpüp yalamaya başladım. Zeynebin debelenmeleri nafile idi.

Fidan telefonumla gelince, surat ifadesinden, telefonu ne için istediğimi anlamadığını sezdim. “Resim çekmesini biliyormusun?” dedim. “Biliyorum da, nerden açılıyor bu?” dedi. Tarif ettim, açtı, buldu fotoğraf çeken tuşu, “Tamam!” dedi. “İyi, geç şimdi şuraya, resimlerimizi çek! Yakından, uzaktan, değişik değişik açılardan, bol bol çek!” dedim. Fidan geçti, resim çekmeye başladı. Ben de Zeynebin boynundan aşağı, göğüs çatalına doğru öpüp yalamaya başladım. Debelenirken gömleğinin birkaç düğmesi patlamıştı. Gömleğini, en yukardan bir düğme, birkaç düğme de alttan tutuyordu. Zaten debelenmeseydi bile, o kafam gibi göğüsleri bütün düğmeleri patlatacak gibi duruyordu.

En yukardaki düğmeyi de ben dişlerimle koparınca, o sütyene sığmayan koca göğüsleri daha bir ortaya çıktı. Göğüslerinin sütyenden taşan kısımlarını öpüp yalıyordum. Zeynep de bundan zevk alıyordu ki, debelenmesi biraz azalmıştı. Ama yine de, “Yapma, kalk üstümden!” diye bağırıyordu. Ellerini tuttuğum için ellerimle başka birşey yapamıyordum, Fidan’a söyledim, Zeynebin sütyenini aşağı sıyırmasını. Sıyırınca göğüsleri serbest kaldı. Göğüsuçları sertleşmişti, evet, istemiyormuş gibi davransa da, bu Zeynebin de hoşuna gidiyordu. Göğüsuçlarını yalayıp emmeye başladığımda Zeynebin ses tonu değişti, “Yapma!” derken artık sertlik kalmamıştı. Bağırmıyordu, sadece normal konuşur gibi, “Yapma!” diyordu. Fidan resim çekmeye devam ediyordu. Yarağım da pantolonumun içinde kasıklarımı ağrıtacak kadar şişmişti.

Fidan’a, “Gel buraya, kemerimi çöz, pantolonumun düğmesini aç, fermuarımı indir, yarağımı çıkar!” dedim. Fidan hemen telefonu kenara bıraktı, geldi, dediklerimi yaptı. Yarağım serbest kalınca bir nebze rahatlamıştım. Fidan’a resim çekmeye devam etmesini söyledim. Zeynep ise yarağımı görünce bakışlarını pür dikkat yarağıma dikmişti. Artık debelenmeyi de, konuşmayı da bırakmıştı. Ama ben yine de ellerini bırakmıyordum. Ben Zeynebin bacaklarında, kasıklarına yakın oturuyordum. Biraz aşağı, dizlerine doğru kaydım. Fidan’a, Zeynebin şalvarını ve külodunu aşağı sıyırmasını, sonra da resim çekmeye devam etmesini söyledim. Fidan şalvarı ve külodu aşağı sıyırırken, Zeynep sadece yutkunuyordu, heyecanlandığı belli oluyordu.

“Bak Zeynep, ben seni sikmeden bırakmayacağım! Ama zorla, ama seve seve! Sen bu yarağı yiyeceksin, hiç kaçarın yok! Karar senin, güzellikle olsun diyorsan, ellerini bırakacağım!” dedim. Zeynep sanki bunu dememi bekliyormuş gibi, “Tamam, bırak ellerimi!” dedi. Temkinli bir şekilde bıraktım ellerini, aksi bir hareket yaparsa hemen yeniden tutacaktım. Ama sadece biraz doğrulup, ağrıyan bileklerini ovuşturdu. Ben de o arada gömleğinin kalan son iki düğmesini çözdüm, “Çıkar gömleğini ve sütyenini!” dedim. İkiletmeden çıkardı ikisini de. Şimdi üst kısmı tamamen çıplak, aşağıda da şalvarı ve külodu bacaklarına kadar sıyrıktı.

Kalktım üzerinden, şalvarını küloduyla birlikte çekip çıkardım ayağından, odanın bir köşesine fırlattım. Sonra da kendi pantolonumu ve boxerimi çıkardım. Fidan’ın elinden telefonumu aldım ve Zeynebin çırılçıplak resimlerini çektim. Her nekadar Zeynep bir eliyle göğüslerini, diğer eliyle de amını kapatmaya çalışsa da, amının ve göğüslerinin göründüğü birkaç resmini çekmiştim. Sonra aklıma bir başka düşünce geldi, “Fidan, sen de geç Zeynebin yanına!” dedim. Fidan suratıma bön bön bakıp, “Niye ki?” diye sordu. “Sen geç, anlatırım sonra!” dedim. Aslında anlatacak birşeyim yoktu, istediğimi yapması için demiştim bunu. Fidan geçti, Zeynebin yanına oturdu. Bir giyinik, diğeri çırılçıplaktı. Birkaç resim de öyle çektim.

Sonra Fidan’a soyunmasını söyledim. Ama Fidan, “Yaa, ben niye soyunuyorum ki?” dedi. Sinirlenmiştim, “Amına koydurtma şimdi, hadi soyun! Bir bildiğimiz var herhalde!” dedim. Bir bildiğim falan yoktu, ikisini de çıplak görmek ve resimlerini çekmek için içimde dayanılmaz bir arzu vardı sadece. Fidan gönülsüz gönülsüz soyunurken, ben ikisini aynı karelerde görüntülemeye devam ediyordum. Fidan soyunma işini ağırdan alınca, ben bu sefer Zeynebe sertçe bağırdım, “Yardım etsene kızın soyunmasına, ne duruyorsun!” diye. Zeynep de, “Tamam, tamam, bağırma!” diyerek soyunmasına yardım etti. Az sonra Fidan da Zeynep gibi çırılçıplaktı. Her aşamada resim çekiyordum.

Komutlar veriyordum resim çekerken, “Fidan, sen elini Zeynebin göğüslerine koy, Zeynep sen de elini Fidan’ın amına at! Birbirinize bakın, dudaklarınızı yaklaştırın!” diye. Fidan biraz ürkekçe yapıyordu dediklerimi. Ama Zeynep hemen havaya girmişti, sanki stüdyoda poz veriyormuşçasına, ciddi ciddi poz veriyordu. Üstelik bundan da zevk alıyordu…

Aslında istediğim şey başkaydı. Onları birbirilerinin amını yalarken görmek ve resimlerini çekmek isterdim. Ama, buna tepkileri çok kötü olabilir ve bir çuval İncir’i berbat edebilirim diye düşündüm. Onun için (şimdilik) sınırları daha fazla zorlamak istemedim. Şimdi sıra en önemli şeye gelmişti, Zeynebi sikmeye! Zaten yarağım müthiş zonklamaya başlamıştı. Fidan’a kalkıp yanıma gelmesini söyledim. Fidan yanıma gelince, onu motive etmek için dudaklarından öptüm ve kulağına da, “Bunu senin için yapıyorum aşkım! Seni seviyorum! Hadi bakalım, bol bol resim çek şimdi!” diye fısıldadım, verdim telefonu eline. Oysa, daha çok kendi zevkim için sikecektim Zeynebi.

Yatağa gidip, Zeynebi sırtüstü yatırdım, bacaklarını ayırdım, arasına uzandım ve dudaklarından öpmeye başladım. Hemen karşılık verdi orospu. Çok ateşli öpüşüyordu. Dudaklarından göğüslerine indim. O kafam gibi göğüslerini avuçlarımın arasında yoğura yoğura okşarken, sivrilmiş uçlarını sırayla emiyordum. Zeynep ufaktan inlemeye başlamıştı. Amına inip, amını yalamaya başladığımda, Zeynep birden irkildi, telaşla hafif doğruldu ve “Ne yapıyorsun?” diye sordu. Şaşırmıştım. Demek ki Zeynebin amı da hiç yalanmamıştı. Cevap vermedim, sadece yalamaya devam ettim. Zeynebin inlemeleri artmıştı. Zevkten kıvranıyordu resmen. Çok geçmeden de titreye titreye, kasıla kasıla, inleye inleye, çırpına çırpına orgazm olup boşaldı.

Artık sikmenin zamanı gelmişti. Zaten ben de kuduruyordum biran önce amına girmek için. Zeynebi kim sikip bozduysa, bana iyilik etmişti, direk dayadım yarağımı amına. Amı zaten vıcık vıcık ıslaktı, hiç zorlanmadan tek seferde kökledim. O anda ikimizin de ağzından aynı anda uzun bir, “Ohhhhh!” çıktı. Amının içi fırın gibi yanıyordu. Yarağım içinde birkaç saniye hareketsiz beklerken, göğüslerini avuçladım, dudaklarını öptüm. Sonra gidip gelmeye başladım. Rahat girip çıkıyordum. Daha rahat girip çıkayım diye, Zeynep dizlerini kırıp geriye çekmişti.

Gelmek üzereydim. Hatta amına ilk soktuğumda gelecektim. Zor tutuyordum kendimi boşalmamak için. Boşalır gibi olacağımda girip çıkmayı durdurup, içinde hareketsiz bekliyor ve göğüsleriye ilgileniyordum. Öpüp, yalıyor, emiyordum uçlarını. Sonra amına bir iki girip çıkıp, tekrar hareketsiz bekliyordum içinde. Bunu yapmasam anında boşalacaktım. Ama ne yaptımsa boşalmamı fazla geciktiremedim. Gözlerim kaymaya başlamıştı. Yarağımı amından çıkarıp göbeğine doğru fışkırttım döllerimi. Taa göğüslerine kadar fışkırmıştı döllerim. Zeynep bukadar çabuk boşalacağımı beklemiyordu belli ki, yüzünde tatminsiz bir ifade vardı.

Yarağımdan son damla döller de çıktıktan sonra, tekrar soktum amına. Ve olanca gücümle pompalamaya başladım. Yarağım inmemişti ve Zeynep buna da şaşırmıştı. Ama az sonra suratındaki o şaşkın ifade yerini orgazm olmak üzere olan bir kadının surat ifadesine bıraktı. Zeynep şimdi inliyor, kıvranıyor ve çırpınıyordu. Bacaklarını belime doladı ve beni kendine çeke çeke orgazm olup boşaldı. Bir süre öyle kaldık. Bacaklarını gevşetince çıktım amından. Yarağım halen kazık gibiydi. Zeynebin üstünden kalkıp, Fidanı çağırdım yanıma.

Fidan gelince elinden telefonu aldım, dudaklarını öptüm ve Zeynebin yanına yatmasını söyledim. Fidan hemen telaşlandı, “Neyapacaksın?” diye sordu. “Birşey yapmayacağım, 31 çekeceğim sadece!” dedim. Fidan dediğimi anlamamış gibi suratıma bakarak yattı Zeynebin yanına. Ben de göbeği hızasında dikildim, 31 çekmeye başladım. Bunu yaparken de resim çekiyordum. İkisinin yanyana ve çırılçıplak görüntüsü çabucak boşalmamı sağladı. Her ne kadar Zeynebin göbeğine ve göğüslerine fışkırttığım kadar çok olmasa da, Fidan’ın göbeğini ve göğüslerini sulamıştım döllerimle. Bunu da görüntüledim.

Fidan’ı dudaklarından öpüp kaldırdım, götüne şaplak atıp, mutfaktan peçete getirmeye yolladım. Sonra da Zeynebi dudaklarından öpüp, kaldırdım. Amını avuçlayarak, harika bir amı olduğunu, sikmeye doyamadığımı söyledim. Kıpkırmızı yüzü biraz daha kızarmıştı. O sırada peçeteler gelmişti. Paylaştık peçeteleri. Üçümüz de dölleri sildikten sonra, “Hadi giyinin!” dedim ve ben de giyinmeye koyuldum. Giyinip etrafı düzelttik, Zeynebin kopan düğmelerini aradık bulduk. İğne ipliğin yerini tarif ettim, diktiler düğmeleri. Banyoda elimizi yüzümüzü, yıkadık, saçımızı başımızı düzelttik. Ve sonra görüşeceğimizi söyleyip, kızları gönderdim evden. Çünkü çok geç kalırlarsa merak edebilirlerdi.

Babamı arayıp, evde olduğumu söyledim, beni de merak etmesinler diye. Evi birkez daha kontrol edip, bira şişelerini, sigara izmaritlerini, peçeteleri çöpe attım. Kapıyı pencereyi açıp, evi havalandırdım. Sonra da oturup, çekilen resimlere keyifle baktım ve Laptopuma aktardım. Ama aklımdan Zeynebin söylediği, köyde sikilecek bir sürü karı ve kızın olduğu lafı hiç çıkmıyordu. Demek ki, köyümüz amcık cevheriydi de, ben bilmiyordum!

[Harun]

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Alkolün etkisiyle yalamaya başladı gerisini ben hallettim

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Dul olduğu için canı çeker başkası sikeceğine ben yolds.
com sikerim diye düşünüyordum zaten açık saçık giyiniyordu yanımda soyunup giyinmelerinede hasta oluyordum onu düşüp boşalıyordum akşam oldu bu alkol almaya başladı her zamanki gibi içtikçe yarı baygın hal aldı uzanıcam dedi kuçağıma doğru uzandı kafası aletimin yanında gecelikle yatıyor benim alet kalktı şortun arasından çıkartım dudaklarına değdirdim yalamaya başladı o an anladım canı istiyor

herdaim açık olan gömleğini yırtmak ve dışarı taşmak için uğraşan 98 ölçüye sahip göğüslerine yiycek gibi bakmaları artık doğal bi davranıştı.
annemle eve girdik temizliğe giriştik ilk sinyal o zaman çaktı çünkü annem temizliği kısacık kot bir şort ve içinde sütyen olmayan askılı bi bluzla yapıyordu.
bu noktada size annemin vücut ölçülerini vermem gerek ki nasıl bi yavruyla karşı karşıya olduğunuzu anlayın.
98-65-99.
şöyle tarif ediyim deniz seki nin göğüslerine ,hülya avşarın bacaklarına ve sibel canın kalçalarına sahip bir kadına gülben ergen yüzü ekleyin sanırım oldu.
.
temizlik bitince annem bursa escort beni alışverişe yolladı yiycek bişeyler ve votka aldırdı.

akşam yemeğinden sonra annem içmeye başladı tv nin karşısında bi yandan aşkı memnu dizisini izliyor biyandan içiyodu tabi bende bikaç bardak yuvarladım.
.
vee annemin yatmak için geceliğini giyip koltukta yanıma oturmasıyla olan oldu .
.
annemin geceliği de tabi ki dizüstüydü ve hemen sıyrılmıştı yukarlara .
annemin gözleri kpanıyor adeta olduğu yerde

yığılcak gibi sallanıyordu .
benim altımda ise sıcak olduğu için sadece boxerim vardı .
annem iyice bana dayanmıştı.
ona bacaklarımın üstüne dizlerime başını koyup uznmasını söyledim ama birazdan olacak olan o inanılmaz rüya gibi olayı nasıl tahmin edebilirdim ki.
annem başını bacaklarımın üstüne daydı tvye bakmaya başladı ama resmen yarı baygındı.
sağ bacağını çekyatın kenarına uzatmıştı kısa geceliği bu hareketle bi karış daha yukarı sıyrıldı.
bacakları sanırım yeni alınmıştı pırıl pırıl parlıyordu .
ve o dillere destan kalçalarının yuvarlaklığı escort bursa iyice belli olmuştu .
kendi kendime napıyosun burak annen o senin diyordum ama tabii ki bu sikimin sertleşip bi anda annemin ensesine temasını ve bunuannemin hissetmesine engel diildi.
artık ok yaydan çıkmıştı birazdan inanılmaz bişeyler yaşanacağını hissediyodum artık ama herşeyi başlatan an annemin geceliğinin üst kısmının sağ taraftaki askısının kolundan dirseğine aaşğıya kayması ve o iri dolgun ve 43 yaşa göre hala dimdik olan

inleme sesleri dışında tek kelime edilmedi.
.
önce annemin gecelik askısını yukarı çektim o anda annem de dizimin üstündeki başını bna doğru çevirdi yrı bygındı gözleri kapalıydıama eminim oda olacakları hissetmişti.
tek ve derin bi nefes aldım arkadşlar ve başladım .
boxerimin yan tarafından iyice sertleşmiş kazık gibi olmuş yarrağımı bi anda dışarı çıkardım biynda annemin tepkilerini süzüyodum bikaç saniye sonra ya büyük rezalet çıkcak yada yarrağım öz annemin yani beni doğuran kadının ıslak dudaklarının arasında gidip gelicekti .
ve şükürki 2.
si bursa escort bayan oldu .
yarrağımı annemin dudaklarına sertçe dayadım başını kavradım annem bian gözlerini açtı bi sn sonra ise dudaklarını.
yrrağım annemin ağzının içindeydi ve ben rüyadaydım artık annem yaklaşık 5 dk öz oğlun sakso çekti dha doğrusu ben yarıbaygın annemin ağzına verdim diyelim artık o muhteşem ana sıra gelmişti .
annemi yattığı yerden sertçe kaldırıp koltuğun arka tarafına kollarını dayadım dizlerini koltuğun üstüne çıkrdım ve arkasına geçtim ilk yaptığım şey geceliği beline sıyırmak ve o

nefis kalçaları dişlemek oldu yptığıma inanamıoyodum ama oluyodu işte ÖZ ANNEMLE TERS İLİŞKİYE girmek üzerydim.
annemin sesi çıkmıyodu kesik kesik soluyodu ve gören herkesin delirdiği çıldırdığı o nefis muhteşem dillere destan GÖT yani özannemin götü

çevresi hafif morarmış anlaşılan daha öncede içine yarrak almış olan götdeliğine dayadım ve yara yara soktum annemden bir .
’aaooohhh’sesi geldi ve inlemeye başladı .
bense bazen çıktığım deliği yani annemin etli amcığını parmaklayarak bazende annemin iri memelerini avuçluyarak bi rüyayı gerçekleştirdim ve yaklaşık 10 dk öz annemi beni doğuran o seks bombası yaratığı götünden siktimm.
ve sıra son rüyaya gelmişti sikimi çıkardım koltuğun üstüne çıktım

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Seks için doğmuşum, seks için yaşıyorum

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Seks için doğmuşum, seks için yaşıyorum
Seks için doğmuşum, seks için yaşıyorum!

Üniversitede ilk sene yurtta kaldıktan sonra, üç kızarkadaş birlikte eve çıkmaya karar vermiştik. Üçümüz de çok sosyal tiplerdik. Eğlenmeyi çok severdik ve yurt hayatı bizim gibi kızlar için hiç uygun değildi. Nitekim eve taşınmamızın üzerinden çok uzun süre geçmeden, tüm kampüsün imrendiği bir grup olup çıkmıştık. Nihan matematik öğretmenliği, Duygu makine mühendisliği, ben de mimarlık okuyordum. Bölümlerimizin birbirinden bu kadar alakasız olması, hatta farklı farklı şehirlerden geliyor olmamız çok iyi anlaşmamıza engel olmuyordu.

Üçümüz de insanların dönüp dünüp tekrar baktığı, orantılı fiziklere sahibiz. Fazla tevazuya gerek yok, güzel olduğumuz da bir gerçek. Nihan, saç boyası teknolojisinin eseri de olsa, nefis bir kızıldır. Duygu da aslında çok tatlı bir kumralken, kendini seksi bir sarışına çevirmeyi başarmış bir afettir. Bense zaman zaman çılgınlıklar yapıp, ara ara maviler, morlar ya da pembeler karıştırsam da, genelde doğal saç rengim koyu kahveden şaşmamayı tercih ederim. Tenim, Akdeniz kızı olmanın getirdiği ölçüde ışıltılı bir Bronzluktadır…

Güzelliğimin farkına varmaya başladığım zamanlardan beri her yerde erkeklerin dikkatini çekiyor olmak hep hoşuma gitmiştir. Bu sebeple cinsellikle tanışmam da daha 16 yaşımda özel matematik dersi aldığım hocamla olmuştu. Kızlığımı bozup beni sekse alıştırdığı o dönemde öyle bir hale gelmiştim ki, soru çözmem için beni seksle motive eder olmuştu. Parmakları amımı okşarken soru çözmemi ister, soruyu yanlış çözdüğüm anda elini amımdan çeker, beni azmış ve orgazm için yalvarır halde bırakıp, bir sonraki soruyu doğru çözene kadar karşımda sikini sıvazlardı. Kendimi ona siktirebilmenin yolunun sınavlarda yüksek puanlar almak olduğunu bildiğimden, tam konsantrasyon dersime çalışır, en yüksek puanları alırdım. Neyseki mükafatlarım harcadığım çabaya değerdi…

Evde kızlarla her şey mükemmel gidiyordu. Üçümüzün de erkek arkadaşları vardı ve onlar da yakın arkadaş olduklarından, hiçbir sıkıntı olmadan yaşıyorduk. Evimizin geniş olması ve herbirimizin bir odası olması nedeniyle, sevgililerimiz de neredeyse bize taşınmış gibiydi. Arada sırada evlerine gider olmuşlardı. O zamanki sevgilim Onur’la seks konusunda hiçbir sorun yaşamıyorduk. Bana tapıyor, beni istediğim gibi tatmin etmek için çırpınıyor, ben orgazm olduktan sonra da inleyerek boşalıyor ve bana aşık olduğunu, asla bırakmayacağını söylüyordu…

Zaman zaman gecenin bir yarısında kızlardan birinin odasından gelen inlemelerle uyanır, kulak kesilir, bu seslerle azar ve Onur daha uykudayken sikini emerek kaldırırdım. Kasıklarındaki ağrıyla uyandığında, üzerine çıkar, o daha uyku sersemiyken kendimi siktirmeye başlardım. Bu Onur’un o kadar hoşuna giderdi ki, çılgına dönerdi. Benim onları duyduğum gibi, onların da bizi duyabileceği ihtimali beni öyle heyecanlandırırdı ki, inlemelerimi iyice arttırır, Onur’u da bağırtana kadar kaptırırdım kendimi sekse. Çoğu zaman ağzına mememi alarak haykırışını bastırmaya çalışıp, o şekilde içime boşalırdı. Sekste sınırlarım olmasa da, hiç yapmadığım ama beni çok tahrik eden bazı şeyler vardı. İzlenmek, ya da izlemek de bunlardan biriydi.

Bir gün okulda bir dersin iptal olmasıyla, sonraki dersi de asıp eve gitmeye karar verdim. Aslında okul çıkışı için sevgilim Onur, Duygu ve Duygu’nun sevgilisiyle planlarımız vardı. Ama Onur’u hocası dersle ilgili bir konuda yardım etmesi için çağırınca, plan iptal olmuştu. Ben de Duygu’yla sevgilisine ayak bağı olmak istememiştim. Niyetim eve gidip, uzanıp, bir film izlemekti. Evde kimse olmayacağını düşünüyordum, çünkü Nihan’ın ertesi gün önemli bir sınavı vardı ve geceyi muhtemelen kütüphanede geçirecekti…

Evin sessizliğine bakılacak olursa haklıydım. Zaman zaman yalnız kalmak hoşuma gittiği için, keyifle odama gidip, üzerimdekileri çıkardım. Evde çırılçıplak gezmek için kızların memleketlerine gitmelerini dört gözle beklerdim. Şuanda da yalnız olduğuma göre, banyoya böyle girmemde bir sakınca yoktu. Film izleme fikrinden vazgeçip, doğruca banyoya gidip, küveti sıcak suyla doldurdum. Yasemin kokulu banyo köpüklerinin içine uzandım. Daha sabah duş aldığımdan vücudum temizdi aslında, ama bu keyif paha biçilemezdi. Sıcak suyun içerisinde saçlarımı ıslatmadan uzanıp, tatlı bir uykuya dalmışım…

Gözlerimi açtığımda aradan yarım saat geçtiğini ve suyun hafiften ılımaya başladığını fark ettim. Üzerimde öyle bir ağırlık vardı ki, kalkıp yatağa gitmeye karar verdim. Sudan çıkıp, banyo kapısının arkasına asılı boy aynasında kendimi gördüğümde, görüntümün ne kadar şehvetli olduğunu ben bile görebiliyordum. Sıcak suyun içerisinde yumuşacık olan ve pembeleşen cildim pırıl pırıl parlıyordu. Sudan çıkıp serin havayla buluşunca meme uçlarım dikleşmişti. Amımsa bebek gibi pürüzsüz pembe ve dolgun dudaklarıyla bacaklarımın arasında saklanıyordu.

Üzerimden sular damlayarak banyodan çıkıp, odama doğru giderken, aniden donakaldım. Nihan’ın odasının kapısı ardına kadar açıktı ve içeride gördüğüm manzara beni yerime mıhlamıştı. Nihan’ın sevgilisi Burak ayakta yüzü kapıya doğru dönük vaziyette dikiliyor, Nihan da önünde diz çökmüş, Burak’ın sikini deli gibi yalayıp emiyordu. Burak’ın elleri Nihan’ın saçında, kafasını geriye atmış, gözleri kapalı zevkin tadını çıkartıyordu…

Manzara öylesine erotikti ki, amım anında sulanıp sızlamaya başlamıştı. Burak sanki orada olduğumu hissetmiş gibi birden başını indirip gözlerini açmış ve donup kalmıştı. Gözleri açlıkla bedenimde gezinirken, ben bir milim bile kıpırdayamamıştım. Salondan içeriye vuran akşam güneşi üzerimdeki su damlalarının kristal gibi görünmesine neden oluyordu. İstemsizce bir elim artık neredeyse acı veren amıma gitmişti. Kendimi okşarken gözlerim Burak’ın bakışlarındaydı. Amımı okşayan kendi elim değil de onun gözleriydi sanki…

Diğer elimle göğsümü avuçlarken, parmaklarımı içime kaydırdım. Burak’ın ellerinin Nihan’ın saçlarında yumruk oluşunu izlerken, heyecandan kendimden geçtim adeta. Oradan uzaklaşmam gerektiğini biliyordum, ama bir adım bile atacak durumda değildim. Olduğum yerde kendimi parmaklarken, Burak gözleri amımda, inleyerek boşalmaya başladı. Bu görüntü benim de çözülmemi sağladı ve durduğum yerde titreye titreye orgazm oldum. Ses çıkarmamak için dudaklarımı ısırıyordum. Ama artık gitmem gerekiyordu, Nihan her an ayağa kalkıp beni görebilirdi.

Son sarsıntı da geçerken gözlerimi açıp, Burak’a tekrar baktım. Halen açlıkla bana bakıyordu. Göz gözeyken, amımdan çıkardığım parmaklarımı ağzıma sokup, kendi zevk sularımı yalayıp emdim. Burak gözü dönmüş bir şekilde gözlerinden ateşler çıkarak bana bakarken, ben sessizce odama geçip kapıyı kapattım. Çırılçıplak bir şekilde yatağa girip, uykuma kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Belki de rüyamda aynı hazzı tekrar yaşayabilirdim. Elim amımda uyuyakaldım…

Ama tuhaf bir rüya gördüm. Rüyamda, hiç tanımadığım yakışıklı biriyle Lüx bir restorandaydım ve garsonumuz Burak’tı. Yemeğimizi yedikten sonra, o yakışıklı beni Burak’ın gözleri önünde masaya domaltıp sikmeye başladı. Fakat nedense o yakışıklının kim olduğunu anlamaya çalışırken uyandım. Sevgilim Onur ben uyurken gelmiş, soyunup yatağa girmiş ve bana sarılarak uyumuş. Yarı sert siki arkadan amıma dayanmıştı. Belki başka zaman olsa sikini kaldırıp amıma sokar, kendimi ona siktirirdim, ama aklım halen akşamüzeri yaşananlarda olacaktı ki, içimden gelmedi. Gördüğüm rüyanın etkisiyle olsa gerek acıkmıştım. Yataktan çıkıp, üzerime saten sabahlığımı geçirdim. Mutfağa geçip birşeyler atıştırmak, sonra da yatağa dönmekti niyetim…

Buzdolabının üzerinde Nihan’dan bir not buldum. Duygu’nun haftasonuna kadar gelmeyeceğini, sevgilisiyle birlikte Ankara’ya gittiğini, kendisinin de gece kütüphanede olacağını, ertesi gün sınavdan sonra da teyzesine geçeceğini yazmıştı. (Teyzesi bizimle aynı şehirde oturduğundan arada ziyaretine gider, bir iki gece kalıp dönerdi). Onur’un asistanlığını yaptığı hocayla birlikte seminere gideceğini bildiğinden, yalnız kalmak istemezsem onunla gelebileceğimi, teyzesinin çok sevineceğini yazmıştı.

Zaman zaman yalnız vakit geçirmekten hoşlansam da, gece evde yalnız kalma fikri çok hoşuma gitmiyordu. Nihan’a katılmaya karar verip vermeme işini yarına bırakıp, dolaptan bir muz alarak odaya döndüm. Okuma lambasının ışığını yakıp, bir yandan muzumu yerken, bir yandan da kitabımı okuyordum. Kapının yavaşça açılmasıyla bir an tedirgin oldum ve yerimden sıçradım. Gölgenin içeriye bir adım atıp kim olduğunu göstermesi ve Onur’un uyanarak, “Ne oldu aşkım?” demesi aynı anda oldu.

Burak’ın halen evde olduğunu düşünmediğimden korkmuştum, ama aynı anda kafamda beliren görüntüler yüzünden de sersemlemiştim. Onur’un uyanmasıyla Burak tekrar geri çekilip kapıyı kapatırken, ben, “Hiç. Hiçbir şey olmadı!” diyerek Onur’un dudaklarından öpmeye başladım. Yan gözle de kapıyı kesiyordum, Burak odamdan çıkarken kapıyı tam kapatmamış, hafif aralık bırakmştı. Önce örtüyü üzerimizden atıp, Onur’un sikini kavradım. Onur zevkle inlerken, ben sikini sıvazlayarak, “Neden geldiğinde sokmadın bunu içime, nasıl ıslağım görmedin mi?” diyerek daha da azdırdım onu. Hem onu, hem de Burak’ı. Burak’ın kapı aralığından bizi izlediğini adım gibi biliyordum çünkü…

Bir elimi amıma sokup, sularımla ıslanmış parmaklarımı havaya kaldırdım. “Bak nasıl ıslandım!” diyerek, hem onun, hem de Burak’ın görebileceği şekilde ışığa tuttum. Sonra parmaklarımı ağzıma götürüp yaladıktan sonra, bu sefer onun ağzına soktum. Onur azgınca parmaklarımdaki sularımı emerken, diğer elimle sikini tekrar tekrar sıvazladım. Sonra yavaşça üzerinde kayıp, göğüslerini, karnını ve kasıklarını yalaya yalaya aşağı indim. Ve artık taş gibi olmuş sikini ağzıma aldım. Onur’un koca sikini yalayıp emerken, bir yandan da domalmış vaziyette amımı ve götümü resmen Burak’a seyrettiriyordum…

Sevgilimin sikinin başından zevk suları damladıkça, ben daha bir iştahla emiyor, bir elimle taşaklarını ovarken, diğer elimle alttan kendimi parmaklıyordum. Bütün bunları yaparken izleniyor olmak beni öyle heyecanlandırmıştı ki, amımdan sızan sularım bileğime, oradan da yatağa damlıyor, parmağımın her giriş çıkışında şıpır şıpır ses çıkarıyordu. Onur acı çeker gibi inleyerek, “Yeter, içine girmek istiyorum, devam edersen dayanamayacağım aşkım!” deyip, beni yukarı çekti ve bir hamlede üzerime çıkarak sikini amıma soktu. Dayanacak hali kalmamıştı…

Onur sert darbelerle beni sikerken, ben hafifçe doğrulup kapıya baktığımda, Burak tekrar kapıyı açıp, bir adım atarak ışığa geldi. Sikini eşofmanından çıkarmış sıvazlıyor, nerdeyse morarmaya başlayacak olan siki dev bir canavar gibi elinde gidip geliyordu. Burak’ın sikinin bu kadar mükemmel olabileceği daha önce hiç aklıma gelmemişti. (Onur’un aksine, Burak iriyarı ve kaslı değildi ve daha bebeksi bir yakışıklılığı vardı, belki de bu yüzden). Onur delirmiş gibi amımı sikerken, Burak bir adım daha atma cesareti göstererek, sandalyenin üstüne bıraktığım saten sabahlığımı eline aldı, kokladı. Ben orgazmın ilk sarsıntılarını hissetmeye başladığım sırada, Burak Onurla aynı anda boşalmaya başladı. Onur döllerini içime fışkırtırken, Burak da beyaz sabahlığımı dölleriyle suluyordu. Öylesine tahrik olmuştum ki, orgazmımı durduramıyordum adeta…

Onur sonunda tükenip yarı yarıya üzerime yığıldığında, ben halen tir tir titriyordum. Son bir kuvvet başımı kaldırıp Burak’a baktığımda, dudaklarını oynattı ve ses çıkarmadan (Yarın!) dedi. Başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Zaten onun o azmış dimdik sikini gördüğüm anda kendimi ona siktirmeye karar vermiştim. Başımla (Tamam!) işareti yapmamla Burak’ın yüzünde mutlu bir gülümseme belirdi ve sessiz bir öpücük göndererek usulca sıvıştı odadan. Ben de ışığı kapatıp, kendimi yorgunluğa teslim ettim…

Tekrar uyandığımda sabah olmuştu. Onur giyinmiş, saatini koluna takıyordu. Uyandığımı görünce eğilip dudaklarımdan öptü ve “Nihan sana not bırakmış aşkım, kızların ikisi de evde olmayacaklarmış, Nihan onunla birlikte teyzesine gitmeni teklif ediyor. Git istersen aşkım, iki gün ben de yokum, yalnız kalmamış olursun!” dedi. Gece evde yalnız kalmaktan hoşlanmadığımı herkes biliyordu. Ama zaten yalnız kalmayacağım için bu hiç umurumda değildi. Onur’a, bu fırsatı değerlendirip final için hazırlayacağım maket üzerinde biraz ön çalışma yapacağımı, yalnızken daha iyi konsantre olabileceğimi söyledim. Bu bahanem işe yaramış, Onur’u ikna etmiştim. Aynı şekilde Nihan’ı da kandırmam çok kolay olacaktı. Onur çıplaklığımla tekrar tahrik olmaya başlayınca, geç kalmamak için apar topar yanımdan fırlayıp, hızlıca bir öpücük verdikten sonra evden çıktı…

Dün geceki sevişmenin yorgunluğuyla ve halen sabahın körü olması sebebiyle yatakta dönüp, karnımın üzerine uzanarak, tekrar uykuya dalmaya çalıştım. Ama bir süre uykuyla uyanıklık arasında gidip geldikten sonra vazgeçip yataktan çıktım. Çırılçıplak vaziyette mutfağa gittim. Burak’ın gelmesini beklerken yiyecek birşeyler arıyordum. Ekmek kızartma makinesine iki dilim ekmek koyup, çilek reçeli kavanozunu almak için dolabın içine eğilmiştim ki, kapıda bir tıkırtı duydum. Bir an için Burak’tan başka birinin gelmiş olabileceğini düşünüp endişelensem de, “Özgee!” diye seslenen oydu. Yüzümde muzip bir gülümsemeyle doğrulup tezgahın üstüne çıktım ve bacak bacak üstüne attım. Elimdeki çilek reçeli kavanozunun kapağını açıp, bir parmağımı içine daldırdım…

Burak mutfağa girdiği anda beni çırılçıplak vaziyette parmağımdaki çilek reçelini yalarken gördü. Azgınlıkla üzerime doğru gelirken, “Sen beni öldürmek mi istiyorsun orospu? Yetmedi mi işkencelerin? Aylardır seni hayal ederek Nihan’ı siktiğim yetmezmiş gibi, banyodan çırılçıplak çıkıp gözümün önünde kendini parmakladın, o da yetmedi gözümün önünde Onur angutuna siktirdin kendini!” diyerek, bir yandan soyunuyor, bir yandan da her cümlenin arasında duraksayıp, ağzına en yakın vücudumun hangi noktası varsa oramdan öpüyordu. Sonunda çırılçıplak kaldığında, beni kucakladığı gibi tezgahtan indirdi. Minyon yapılı bir kız olmama rağmen beni bu kadar kolay kucaklayabilmesine şaşırmıştım. Neşeyle bir kahkaha atıp, “Ama açım been!” diye bağırdım. Burak amımı avuçlayarak, “Ben de açlıktan ölmek üzereyim, önce sen beni doyur, sonra ben seni doyurmasını bilirim!” dedi ve kucağına alıp odama götürdü…

Deli gibi öpüşerek kendimizi yatağa attık. Onun elleri benim vücudumun her yerinde, benim ellerim de onun vücudunun her yerinde geziniyordu. Siki yine devasa boyutlara ulaşmış, elimin altında nabız gibi atıyordu. Tadına bakmak için ölüyordum adeta. Üzerinde vücudumu kaydırıp sikine ulaşmak istediğimde beni durdurdu ve “Ağzın sikime değdiği anda boşalırım, bu anı çok uzun zamandır bekliyorum, dur lütfen!” dedi. Sesi, aldığı zevkten dolayı kalın ve hırıltılı çıkıyordu. Öyle bir açlıkla bakıyordu ki bana, bu isteğimi daha sonraya bırakmaya karar verdim. Onun yerine üzerine çıkıp, sikini amıma sokmadan üstüne oturuverdim. Öylesine ıslaktım ki, am dudaklarımın arasında ileri geri kaydırırken şapır şapır sesler çıkıyordu…

Hem kendimi, hem onu delirtiyordum. Dişlerini öyle bir kenetlemişti ki, kendisine zarar vermesinden korktum. Birden beni üzerinden indirip yatağa sırtüstü yatırdı ve üzerime çıktı, aşağı doğru kayarak memelerimi yalayıp öpmeye ve emmeye başladı. Bir yandan eli de amımda çalışıyor, beni her taraftan istila ediyordu. Aldığım zevkten inlemeye, adını sayıklamaya başlamıştım ki, ağzı daha aşağı doğru hareketlenmeye başladı. Karnımı yalayıp, kasıklarımdan aşağı inerek amımın üstüne geldi. Amımın dudaklarını ayırmadan içinden sızan am suyumu yaladı. İçime girmesi için deliriyordum artık, ama roller değişmişti şimdi, o beni delirtiyordu…

Am dudaklarımı dokunulmadık yalanmadık yeri kalmayacak şekilde somurdu öptü. Sonunda artık dayanacak gücüm kalmamıştı ki, bacaklarımı sertçe iki yana açarak amımın içini gözler önüne serdi. Bakışlarıyla buluştuğum kısacık anda gözlerinde öyle bir mutluluk gördüm ki, kalbim tekledi resmen. Ağzını amıma dayayıp, dilini deliğime sokmaya, öpüp emmeye başladı. 16 yaşımdan beri erkekler amımın tadına bakmak için ayaklarıma kapanıyorlardı nerdeyse, ama böyle bir açlıkla saldıran ve böylesine zevk veren hiç olmamıştı. Susuzluktan ölmüş gibi yalayıp yutuyordu am sularımı…

Artık dayanabileceğim sınırı çoktan geçmiştim. Bağırarak, adını söyleyerek orgazma ulaştım. Gücüm tükenip, zar zor nefes alacak hale geldiğimde, Burak halen usul usul amımı öpüyor, kokumu içine çekiyordu. Parmak uçlarıyla amımı okşayıp, halen titreyişini seyrediyor, ara ara sanki kendine engel olamıyormuş gibi uzanıp dilinin ucuyla klitorisime dokunuyordu. Manzara öyle erotikti ki, yaşadığım hazzı ona da yaşatma isteğiyle dolup taştım resmen. Saçından tutup çekiştirdim, yukarı gelmesini sağladıktan sonra dudaklarından uzun uzun öptüm. Kendi tadımı onun dudaklarından almak mükemmel bir histi.

Elimi sikine götürüp kavrarken kulağına fısıldadım, “İlkini bana bırak, sonra istediğin kadar çok, istediğin gibi sikebilirsin beni, ama bu sefer bana istediğimi ver!” diye. Dudakları dudaklarımda, ağzımın içine doğru inledi. Aynı anda avucumdaki sikinin başından birkaç damla aktı. Kafamı kaldırıp aşağıya baktığımda, şişmiş ve morarmış başının ucunda parlayan beyaz sıvı ağzımı sulandırdı. Üzerinde kayarak hedefime ulaştım. Şişmiş damarların üzerinde dilimi gezdirerek ucuna ulaştım. Tam ucundaki deliğe dilimle bastırıp koca kafasını ağzımın içine aldığımda, acı bir inleme eşliğinde biraz daha sıvı aktı ucundan. Zevkle hepsini yalayıp yuttum. Sonra daha fazlası için emerken, diğer elimle taşaklarını sıvazladım. Avucumda hissettiğim şişkin topları usulca sıkıştırdım…

Bir elimle sikini kökten uca sıvazlarken, diğeriyle taşaklarını avuçlayıp bırakıyor, parmaklarımı taşaklarının alt kısmındaki hassas deride gezdiriyordum. Ağzım halen sikiyle meşgul, aşağı yukarı inerken, adeta kendi ağzımı beceriyordum. Bir süre sonra nefessiz kaldığımı hissettiğimde, sikini ağzımdan çıkarttım. Yine de ondan uzak kalamıyordum. Yalaya yalaya ve emerek dibine kadar indikten sonra, şişmiş toplarından birini ağzıma aldım. Dişlerimi değdirmeden, dilimle damağım arasında usulca sıkıştırıp emmemle, Burak’ın adeta kükremesi bir oldu. Beni tuttuğu gibi altına alarak, tek hamlede içime girdi. Bir anda kazığa oturtulmuş gibi hissettim. Aynı anda hem muazzam bir zevk, hem de acı hissettim. Burak ise içimde gidip gelirken kesik kesik nefes alıyordu.

Bir dakika bile dolmadan tekrar orgazmın eşiğine gelmiştim. O kadar hızlı ve sert bir şekilde içime girip çıkıyordu ki, zevkten ölmek üzereydim. Ona da aynı zevk ve acı karışımını hissettirebilmek için, siki amımın derinliklerindeyken kaslarımı gererek onu sıkıştırıyor, geri çekilirken sikini adeta sağıyordum. Orgazm sınırını aştığım o anda dişlerimi boynuna geçirmekten kendimi alamadım. Bu hareketimle birlikte o da boşalmasını daha fazla engelleyemedi ve içimi dölleriyle doldurdu. Çok uzun süredir kendisini zaptetmeye çalıştığı için bitmek bilmiyordu. Sonunda nefes nefese üzerime yığıldığında, ikimizin de bir milim kıpırdayacak halimiz kalmamıştı.

10 dakika kadar kıpırdamadan sadece nefeslerimizi düzene sokmaya çalışarak öylece yattık. Sonunda Burak üzerimden hafifçe doğrulup, çenemden tutarak kendisine bakmamı sağladı. Gözlerim yarı yarıya kapalıydı. Bense yorgunluktan ve peşpeşe gelen orgazmların etkisiyle beynimi tam olarak kullanamıyordum. Burak gözlerimin içine bakarak, “Seni artık bırakamam! Asla, ama asla! Ellerimi senden uzak tutmaya çalışmaktan bıktım! Bu zevki tattıktan sonra artık daha azıyla yetinemem! Seni o göt herife de bırakmam artık! Seni zevkten inletecek tek kişi benim, anladın mı beni! Altımda hep böyle zevkle inleyeceksin, söz veriyorum! Aşığım sana, duydun mu beni! Sikimi amına daldırmadan bir gün bile geçirmek istemiyorum, duydun mu beni! Benim olacağını söyle! Hadi söyle!” dedi.

Son gücümle, “Tamam.” diyebildim. Uykunun kollarına kendimi teslim ederken, dudaklarımda dudaklarını hissettim. Ona yalan söylediğimi o anda bile biliyordum, ben seks için doğmuş bir kadındım ve Burak hiçbir zaman hayatımdaki tek erkek olmayacaktı!

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32